SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Wady prawne kredytów złotówkowych

Data ostatniej aktualizacji:

Wady prawne kredytów złotówkowych

Kredyty złotówkowe ze stawką WIBOR to jedne z najczęściej zawieranych umów kredytowych. Umowy kredytów złotówkowych mogą zawierać jednak pewne wady prawne, podobnie jak było to w przypadku kredytobiorców frankowych. Warto wiedzieć więcej na ten temat. Coraz więcej kredytobiorców decyduje się na podjęcie walki z nieuczciwymi praktykami stosowanymi przez banki. 

Czytaj również: Jak umorzyć kredyt?

Jakie mechanizmy abuzywne mogą występować w umowach kredytów złotówkowych?

Klauzule niedozwolone (inaczej abuzywne) to postanowienia umowne, które kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami oraz rażąco naruszają jego interesy. Za taką niedozwoloną klauzulę może uchodzić wskaźnik WIBOR obecny w umowach kredytów złotówkowych. Co jest z nim nie tak?

Wskaźnik WIBOR ma odzwierciedlać realia rynkowe i stanowić kosztu pozyskania pieniądza na rynku. Tymczasem to czy tak jest, budzi poważne wątpliwości. Istnieją uzasadnione podstawy do tego, aby twierdzić, że wskaźnik WIBOR nie jest wskaźnikiem adekwatnym i jest podatny na manipulacje. Aby wykazać powyższe należy wgłębić się w to przez kogo i w jaki sposób wskaźnik WIBOR jest ustalany. W tym zakresie można wskazać, że ustalanie wskaźnika WIBOR nie jest dokonywane na podstawie rzeczywistych transakcji (a transakcji hipotetycznych), co sprawia, że banki mogą mieć wpływ na kształtowanie wysokości tego wskaźnika. W związku z tym sama metoda wyznaczania poziomu WIBOR wzbudza wiele kontrowersji i podejrzeń o manipulację w celu zawyżenia jego poziomu, a tym samym zawyżenia zobowiązań setek kredytobiorców.

Mechanizmy abuzywne w umowach kredytowych nie powinny występować. System prawny co do zasady stosuje ochronę konsumenta w stosunkach z przedsiębiorcami, w szczególności, że to konsument jest słabszą stroną umowy. Na przedsiębiorcy zaś jako profesjonaliście spoczywa wypełnienie szeregu obowiązków m.in. szczegółowego poinformowania konsumenta o ryzykach wiążących się z danym produktem finansowym.

Jakie są ryzyka związane ze wskaźnikiem WIBOR dla kredytobiorców złotówkowych?

Znaczna część kredytobiorców zawierała umowy kredytu przy niskiej stawce WIBOR. Ostatni czas pokazał nam jednak, że wskaźnik WIBOR może być bardzo wysoki i niezwykle zmienny. Wzrost wysokości wskaźnika WIBOR to zaś wzrost raty spłacanego kredytu. Ryzykiem związanym ze wskaźnikiem WIBOR jest zatem dla kredytobiorców złotówkowych ryzyko wzrostu oprocentowania. Nie ma żadnej granicy, do której mógłby wzrosnąć wskaźnik WIBOR. Jego wysokość jest zależna między innymi od wysokości stóp procentowych i sytuacji gospodarczo- politycznej. A jak wiadomo nikt nie jest w stanie przewidzieć wszystkiego, co widać na przykładnie pandemii czy wojny na Ukrainie.  

Ryzyko wzrostu oprocentowania może doprowadzić niektórych kredytobiorców do tego, że nie będą oni w stanie regularnie uiszczać rat kredytu. Nieprzewidywalność w ratach kredytu to zagrożenie m.in. dla kredytobiorców, którzy szczegółowo planują swój domowy budżet.

Jakie działania podejmować, jeśli jestem kredytobiorcą złotówkowym i chcę unieważnić umowę kredytową?

W pierwszym kroku odszukaj swoją umowę kredytu i aneksy do niej, jeżeli takie były podpisywane. Umowę kredytu z aneksami wyślij nam do bezpłatnej analizy. Dzięki temu uzyskasz informację odnośnie tego czy Twoja umowa kredytu zawiera postanowienia niedozwolone, czy możliwe jest jej unieważnienie oraz jakie konsekwencje wiążą się z uznaniem umowy kredytu za nieważną. Ponadto nasza kancelaria WIBOR dokona wyliczenia, z którego dowiesz się, na jakie kwotowo korzyści możesz liczyć. Zawsze staramy się zapewnić naszym klientom najlepsze rozwiązania w ich sytuacji.

Aby unieważnić umowę kredytu złotówkowego z WIBOR, należy uzyskać z banku szczegółową dokumentacją dotyczącą kredytu. Nasza kancelaria WIBOR pomaga zarówno przy zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji, jak również składa reklamacją produktu kredytowego do banku, a następnie pozew WIBOR do sądu. Z pewnością warto powierzyć swoją sprawę doświadczonej kancelarii, gdyż sprawy WIBOR to sprawy skomplikowane i pełne zawiłości prawnych. Unieważnienie WIBOR może przynieść kredytobiorcy przede wszystkim korzyść w postaci pozbycia się kredytu.

W ostatnim czasie wzrosła liczba spraw sądowych o unieważnienie WIBOR. Podstawą składanych powództw jest abuzywność postanowień określających wysokość oprocentowania kredytu w oparciu o wskaźnik WIBOR. Jeżeli posiadasz kredyt złotówkowy warto bliżej przyjrzeć się temu tematowi.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162