SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Upadłość konsumencka a kredyt hipoteczny

Data ostatniej aktualizacji:

Zbliżenie na kalkulator, w tle figurka domu, pieniądze i dokumenty

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym, które ma na celu oddłużenie konsumenta. W ramach tego procesu zobowiązania mogą zostać częściowo umorzone lub spłacane w sposób dostosowany do sytuacji finansowej dłużnika. To pozwala osobie zadłużonej na rozpoczęcie nowego startu finansowego po pewnym czasie. Upadłość konsumencka ma na celu ochronę interesów dłużnika oraz zapewnienie uczciwego podziału majątku wśród wierzycieli.

Kredyt po upadłości konsumenckiej 

Co do zasady po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej można wziąć kredyt. W praktyce jednak nie jest to takie proste. Osoba, która ogłosiła upadłość konsumencką, przez określony czas nie ma prawa swobodnie zarządzać swoim majątkiem. Zarząd nad majątkiem upadłego sprawuje syndyk masy upadłościowej. Upadły nie może zaciągać nowych zobowiązań ani nawet kupić czegoś na raty bez zgody sądu.

Dodatkowo rozpatrując wnioski kredytowe, banki sprawdzają zdolność kredytową klienta. W tym celu korzystają z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK). W Biurze Informacji Kredytowej jest wzmianka o upadłości, która widnieje przez kolejne 10 lat. Wzmianka taka najczęściej jest podstawą do odmowy przyznania zarówno kredytu gotówkowego, jak i  kredytu hipotecznego. Dodatkowo informacja o upadłości widnieje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych i Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Co dzieje się z kredytem po ogłoszeniu upadłości?

Sąd upadłościowy, biorąc pod uwagę sytuację finansową upadłego, wydając postanowienie końcowe:

  • anuluje wszystkie jego zobowiązania,
  • anuluje część zobowiązań, obejmując pozostałe harmonogramem spłaty,
  • nie anuluje zobowiązań, a układa pełny plan spłaty wierzycieli.

Ogłoszenie upadłości nie zawsze jest więc równoznaczne z brakiem obowiązku spłaty kredytu. Zdarzają się sytuacje, gdy ogłoszona zostaje upadłość konsumencka, a kredyt i tak musi zostać spłacony. Istnieją jednak korzyści płynące ze spłaty kredytu po ogłoszeniu upadłości. Mianowicie zmianie ulega wysokość rat, która jest dostosowana do możliwości finansowych upadłego kredytobiorcy i ustalana przez sąd. Dodatkowo nie są już naliczane nowe odsetki.

Upadłość konsumencka współkredytobiorcy a kredyt hipoteczny

W przypadku upadłości jednego z małżonków zobowiązanie wynikające z umowy kredytu hipotecznego staje się w stosunku do niego natychmiast wymagalne. Z kolei współmałżonka upadłego nadal obowiązuje umowa i musi kontynuować spłatę kredytu na bieżąco. W przypadku kredytu hipotecznego banki często uznają wspólną odpowiedzialność małżeństwa i zajmują całą nieruchomość.

W wypadku upadłości współkredytobiorcy niespokrewnionego procedura wygląda tak samo, jak w przypadku małżeństwa, z tym że syndyk nie włącza majątku współkredytobiorcy upadłego do masy upadłościowej, jeżeli nie przewidziała tego umowa.

Czy można zachować nieruchomość po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej majątek dłużnika wchodzi do masy upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli. Zarząd nad majątkiem dłużnika przejmuje wyznaczony przez sąd syndyk. Cały majątek wchodzący w skład masy upadłości przeznaczony zostaje na zaspokojenie roszczeń wierzycieli.

Ogłoszenie upadłości skutkować będzie wejściem do masy upadłości mieszkania bądź domu jednorodzinnego dłużnika, a następnie jego sprzedaż przez syndyka.

Istnieje jednak możliwość wyłączenia z masy upadłości pewnych składników majątku. W sytuacji, gdy przedmioty majątkowe zostają wyłączone z masy upadłości, nie mogą one zostać sprzedane przez syndyka i osoba upadła może nimi dysponować.

Do składu masy upadłości nie zaliczają się przedmioty osobiste, przeznaczone do pracy lub nauki. W konsekwencji wyłączenie mieszkania z masy upadłości jest niemożliwe. Niemożliwym jest ogłoszenie upadłości i jednoczesne zatrzymanie nieruchomości, która jest obciążona hipoteką.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Nowe wakacje kredytowe – od kiedy?

Nowe wakacje kredytowe – od kiedy?
20 lutego 2024 roku Rząd ma podjąć decyzję, jak będą wyglądały zasady korzystania z nowych wakacji kredytowych. Do tej pory mniej więcej co drugi...

Kredyt 0% – czy kredyt zero procent będzie dla wszystkich?

Kredyt 0% – czy kredyt zero procent będzie dla wszystkich?
Tak jak w większości programów rządowych, aby z nich skorzystać, trzeba spełnić pewne warunki. Tak też jest z kredytem 0%,...

Bezpieczny kredyt 2 % a szansa na inny kredyt

Bezpieczny kredyt 2 % a szansa na inny kredyt
Banki w celu zweryfikowania historii kredytowej oraz informacji o  aktywnych zobowiązaniach, sprawdzają potencjalnych kredytobiorców w bazie Biura Informacji Kredytowej. Czy...