SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Unieważnienie kredytu w złotówkach

Data ostatniej aktualizacji:

Unieważnienie kredytu w złotówkach

Wysokie oprocentowanie kredytów złotówkowych oparte na wskaźniku WIBOR, skłania coraz więcej kredytobiorców do zastanowienia się nad unieważnieniem umowy kredytowej. Unieważnienie kredytu złotówkowego pozwala na zakończenie niekorzystnego stosunku zobowiązaniowego między bankiem a kredytobiorca, jak również na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości. W jaki sposób uzyskać nieważność kredytu?

Sprawdź nasze usługi:

Kto może unieważnić kredyt w złotówkach?

Powództwo o unieważnienie umowy kredytu w PLN może złożyć wyłącznie osoba posiadająca status konsumenta. Kredyt złotówkowy nie może być związany z działalnością gospodarczą, ani zawodową prowadzoną przez kredytobiorcę. Pozew o unieważnienie WIBOR powinien być złożony w imieniu wszystkich kredytobiorców. Po śmierci któregokolwiek z kredytobiorców w jego miejsce wstępują spadkobiercy.

W jaki sposób można unieważnić kredyt hipoteczny w złotówkach?

Unieważnienie umowy kredytu hipotecznego w PLN dotyczy umów ze zmiennym oprocentowaniem kredytu opartym o wskaźnik WIBOR. Istnieje wiele wątpliwości czy wskaźnik WIBOR jest obiektywny, reprezentatywny oraz czy odzwierciedla rzeczywisty koszt pozyskania pieniądza przez banki. WIBOR powinien być ustalany w oparciu o rzeczywiste transakcje między bankami.

W praktyce jednak takich transakcji nie ma, więc jest on ustalany w oparciu o dane szacunkowe, które są przesyłane przez banki, a więc niezgodnie z przepisami prawa. Wśród kredytobiorców powstają obawy o to, że banki mogą sztucznie zawyżać szacunkowe wartości transakcji by w ten sposób podwyższyć wskaźnik. Tak więc sam sposób ustalania wysokości wskaźnika WIBOR budzi sporo kontrowersji i podejrzenia o manipulacje w celu zawyżania jego poziomu.

Unieważnienia umowy kredytu hipotecznego może dokonać jedynie sąd. W tym celu należy złożyć pozew WIBOR do właściwego sądu.

Kredytobiorca może unieważnić również jedynie konkretne postanowienia umowy kredytu dotyczące zasad oprocentowania kredytu. W takim przypadku, w sytuacji, gdy sąd przychyli się do wniosku kredytobiorcy, umowa kredytu nadal będzie ważna, ale już bez określonych postanowień.

Klauzule niedozwolone mogą znajdować się z znacznej części umów złotowych, w tym w umowach kredytów hipotecznych, w których oprocentowanie jest określone na podstawie wskaźnika WIBOR, czyli stawki oprocentowania po jakiej banki pożyczają sobie nawzajem pieniądze. WIBOR nie odzwierciedla realnych kosztów pozyskania kapitału przez bank, dlatego postanowienia umowy dotyczące WIBOR mogą być uznane za niedozwolone.

Unieważnienie kredytu złotówkowego – jakie są szanse na wygraną?

W celu zwiększenia szansy na wygraną należy zgromadzić solidne dowody na naruszenie przez bank przepisów prawa lub umowy oraz skorzystanie z usług doświadczonego prawnika specjalizującego się w sporach przeciwko bankom.

Kancelaria WIBOR pomaga kredytobiorcom w sporach sądowych z bankami na terenie całej Polski. Pomoc złotówkowiczom świadczona przez kancelarię prawną zaczyna się od szczegółowej analizy umowy kredytowej oraz określeniu szans na wygranie sprawy z bankiem.

Następnie kancelaria składa reklamację do banku, pomaga w uzyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do sporządzenia pozwu, następnie sporządza pozew w oparciu o pozyskane dokumenty z banku, prowadzi postępowanie sądowe.

Jakie są skutki prawne unieważnienia kredytu w złotówkach?

Skutkiem unieważnienia umowy kredytu złotowego jest uznanie, że umowa nigdy nie została zawarta. Kredytobiorca będzie miał obowiązek zwrócenia bankowi kwoty kredytu, którą od niego otrzymał.

Rozwiązanie to może być najmniej korzystne dla kredytobiorcy, który jest na początku spłaty swojego zadłużenia, ponieważ wiąże się z koniecznością zwrotu całej kwoty udostępnionego kredytu. Bank z kolei zostanie zobowiązany do zwrócenia pobranych prowizji oraz odsetek. Wygranie sprawy o unieważnienie WIBOR skutkuje również unieważnieniem ustanowionych na jej podstawie zabezpieczeń, w tym hipoteki.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Nowe wakacje kredytowe – od kiedy?

Nowe wakacje kredytowe – od kiedy?
20 lutego 2024 roku Rząd ma podjąć decyzję, jak będą wyglądały zasady korzystania z nowych wakacji kredytowych. Do tej pory mniej więcej co drugi...

Kredyt 0% – czy kredyt zero procent będzie dla wszystkich?

Kredyt 0% – czy kredyt zero procent będzie dla wszystkich?
Tak jak w większości programów rządowych, aby z nich skorzystać, trzeba spełnić pewne warunki. Tak też jest z kredytem 0%,...

Bezpieczny kredyt 2 % a szansa na inny kredyt

Bezpieczny kredyt 2 % a szansa na inny kredyt
Banki w celu zweryfikowania historii kredytowej oraz informacji o  aktywnych zobowiązaniach, sprawdzają potencjalnych kredytobiorców w bazie Biura Informacji Kredytowej. Czy...