SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Stawki referencyjne dla kredytów złotowych

Data ostatniej aktualizacji:

Stawki referencyjne dla kredytów złotowych

Dzięki stawkom referencyjnym banki wyznaczają oprocentowanie kredytów, lokat oraz innych instrumentów finansowych. Warto więcej wiedzieć o wskaźnikach referencyjnych.

Co powinno się wiedzieć o wskaźnikach referencyjnych?

Wskaźniki referencyjne stanowią ważny element w ustalaniu oprocentowania wielu produktów finansowych oraz w monitorowaniu zmian w warunkach rynkowych. W przypadku kredytów opartych na zmiennej stopie procentowej, wysokość oprocentowania stanowi sumę wartości wskaźnika referencyjnego oraz marży Banku.

Dzięki wskaźnikom referencyjnym:

  • banki wyznaczają oprocentowanie różnych produktów finansowych, takich jak kredyty, pożyczki czy obligacje.
  • strony umów mogą określać swoje wzajemne zobowiązania i rozliczać transakcje.

Jakie są obecnie stosowane stawki referencyjne dla kredytów złotowych?

Obecnie w Polsce najbardziej znanym wskaźnikiem referencyjnym jest WIBOR. Jest to zarazem stawka oprocentowania najczęściej stosowana w umowach kredytów złotówkowych. Docelowo wskaźnik WIBOR ma zostać zlikwidowany, a zastąpić ma go inny wskaźnik – WIRON. Na polskim rynki finansowym można już spotkać produkty finansowe ze stawką WIRON.

Czy stawki referencyjne dla kredytów w złotych różnią się od tych dla kredytów w innych walutach?

Tak, wskaźniki referencyjne dla kredytów w złotych różnią się od tych dla kredytów w innych walutach. Przykładowo w umowach kredytów frankowych czy też w dolarach stosuje się stawkę LIBOR. Natomiast przy kredycie udzielonym w euro będziemy mieć do czynienia ze stawką referencyjną EURIBOR.

Jakie są główne stawki referencyjne wykorzystywane przez banki w przypadku kredytów w złotych?

Wśród wskaźników referencyjnych możemy wyróżnić między innymi:

  • WIBOR
  • WIRON (który docelowo ma całkowicie zastąpić wskaźnik WIBOR)
  • LIBOR
  • SARON
  • EURIBOR
  • WIBID
  • CIBOR (stosowany w Danii)
  • BUBOR (stosowany na Węgrzech)

Dla kredytów złotówkowych stosowana jest stawka WIBOR lub WIRON, która dopiero zyskuje na popularności. Warto wspomnieć, że obecnie istnieją podstawy ku temu, aby twierdzić, że wskaźnik WIBOR nie jest uczciwy. Wiąże się to z możliwością podważenia umowy kredytu złotówkowego, w tym unieważnienia WIBOR.

Czy zmiany w stawkach referencyjnych wpływają bezpośrednio na warunki spłaty kredytu w złotówkach?

Zmiana wysokości wskaźnika referencyjnego ma wpływ na nasze zobowiązanie. Jeżeli wskaźnik referencyjny wzrośnie, wzrośnie także rata kredytu.

W przypadku rat równych jeśli wartość wskaźnika referencyjnego w dniu zmiany oprocentowania będzie niższa w stosunku do obowiązującej przed zmianą może dojść do skrócenie okresu spłaty przy braku zmiany wysokości raty kapitałowo-odsetkowej. Jeśli wartość wskaźnika referencyjnego w dniu zmiany oprocentowania będzie wyższa w stosunku do obowiązującej przed zmianą dojdzie do wydłużenie okresu spłaty lub zwiększenie wysokości raty kapitałowo-odsetkowej.

W przypadku rat malejących rata będzie dostosowana do zmiany oprocentowania – w zależności od tego czy wskaźnik referencyjny wzrośnie czy zmaleje, odpowiednio rat kredytu zwiększy się lub zmniejszy.

Obecnie w ofercie banków dominują kredyty złotówkowe. Jeżeli masz umowę kredytu złotówkowego ze zmiennym oprocentowaniem warto rozważyć działania w kierunku podważenia umowy kredytu, w tym pozew WIBOR. Obecnie wielu kredytobiorców decyduje się na ten krok. Wyeliminowanie WIBOR z umowy, unieważnienie WIBOR przynosi bowiem wiele korzyści dla kredytobiorcy, jak zmniejszenie rat kredytu czy zwrot kwoty z już nadpłaconych rat. Nasza Kancelaria WIBOR prowadzi spory kredytobiorców z bankami. Warto przesłać swoją umowę do nas do bezpłatnej analizy i dowiedzieć się o możliwościach działania, korzyściach i ryzykach związanych z podważeniem WIBOR.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162

Źródło:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Wskazniki_referencyjne/podstawowe_informacje


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Nowe wakacje kredytowe – od kiedy?

Nowe wakacje kredytowe – od kiedy?
20 lutego 2024 roku Rząd ma podjąć decyzję, jak będą wyglądały zasady korzystania z nowych wakacji kredytowych. Do tej pory mniej więcej co drugi...

Kredyt 0% – czy kredyt zero procent będzie dla wszystkich?

Kredyt 0% – czy kredyt zero procent będzie dla wszystkich?
Tak jak w większości programów rządowych, aby z nich skorzystać, trzeba spełnić pewne warunki. Tak też jest z kredytem 0%,...

Bezpieczny kredyt 2 % a szansa na inny kredyt

Bezpieczny kredyt 2 % a szansa na inny kredyt
Banki w celu zweryfikowania historii kredytowej oraz informacji o  aktywnych zobowiązaniach, sprawdzają potencjalnych kredytobiorców w bazie Biura Informacji Kredytowej. Czy...