W jaki sposób powinny być ustalane wskaźniki referencyjne? 

Wskaźniki referencyjne powinny opisywać funkcjonujące rynki lub rzeczywiste procesu gospodarcze. Regulator wskazuje, że powinny być budowane na podstawie transakcji. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się ocenę ekspercką lub transakcje z rynków powiązanych lub modele finansowe. Niezależnie od tego jak wskaźnik referencyjny jest opracowywany to powinien on być poddawany regularnemu przeglądowi w celu zweryfikowania jego reprezentatywności. Wprawdzie regulator nie określił, jak należy technicznie przeprowadzać test reprezentatywności, ale oczywistym jest, że w tym celu bazą powinno być obserwowanie rzeczywistego procesu gospodarczego i weryfikacja jak wskaźnik zachowuje się na tle tego procesu. 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI