SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

W jaki sposób powinny być ustalane wskaźniki referencyjne? 

Data ostatniej aktualizacji:

Wskaźniki referencyjne powinny opisywać funkcjonujące rynki lub rzeczywiste procesu gospodarcze. Regulator wskazuje, że powinny być budowane na podstawie transakcji.

W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się ocenę ekspercką lub transakcje z rynków powiązanych lub modele finansowe. Niezależnie od tego jak wskaźnik referencyjny jest opracowywany to powinien on być poddawany regularnemu przeglądowi w celu zweryfikowania jego reprezentatywności. Wprawdzie regulator nie określił, jak należy technicznie przeprowadzać test reprezentatywności, ale oczywistym jest, że w tym celu bazą powinno być obserwowanie rzeczywistego procesu gospodarczego i weryfikacja jak wskaźnik zachowuje się na tle tego procesu. 


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Czy WIBOR jest nielegalny?

Czy WIBOR jest nielegalny?
Obserwując sukcesy Frankowiczów w sporach z bankami coraz więcej kredytobiorców posiadających kredyty złotówkowe analizuje swoje umowy kredytowe w poszukiwaniu klauzul...

Czy WIBOR jest zgodny z prawem?

Czy WIBOR jest zgodny z prawem?
Coraz częściej w mediach słyszy się, że WIBOR nie jest zgodny z prawem. A to z powodu sposobu wyliczenia wskaźnika...