Czy realizowany sposób ustalania wskaźnika WIBOR w istocie nie powoduje sytuacji, że mamy do czynienia z dodatkową ukrytą marżą banku? 

WIBOR i marża banku stanowią o oprocentowaniu kredytu dla klienta banku. Zgodnie ze swoja istotą marża banku odzwierciedla koszty operacyjne oraz ryzyko banku związane z udzieleniem oraz obsługą kredytu. Ten element oprocentowania uwzględnia również zysk banku z prowadzonej działalności.

Z kolei WIBOR powinien odnosić się bezpośrednio do kosztu pozyskiwania finansowania przez bank, z którego realizuje akcję kredytową. Jak wspominaliśmy powyżej ¾ finansowania akcji kredytowej największych polskich banków pochodzi z depozytów lokowanych w bankach przez osoby indywidualne oraz przedsiębiorstwa. Banki dla swoich depozytariuszy oferują oprocentowanie lokat oraz środków zgromadzonych na ROR na zdecydowanie niższych poziomach niż aktualna wysokość wskaźnika WIBOR, co naturalnie może prowadzić do wniosków, że różnica pomiędzy oprocentowaniem depozytów a wysokością wskaźnika WIBOR nosi znamiona ukrytej marży banku. 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI