SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Czy realizowany sposób ustalania wskaźnika WIBOR w istocie nie powoduje sytuacji, że mamy do czynienia z dodatkową ukrytą marżą banku? 

Data ostatniej aktualizacji:

WIBOR i marża banku stanowią o oprocentowaniu kredytu dla klienta banku. Zgodnie ze swoja istotą marża banku odzwierciedla koszty operacyjne oraz ryzyko banku związane z udzieleniem oraz obsługą kredytu. Ten element oprocentowania uwzględnia również zysk banku z prowadzonej działalności.

Z kolei WIBOR powinien odnosić się bezpośrednio do kosztu pozyskiwania finansowania przez bank, z którego realizuje akcję kredytową. Jak wspominaliśmy powyżej ¾ finansowania akcji kredytowej największych polskich banków pochodzi z depozytów lokowanych w bankach przez osoby indywidualne oraz przedsiębiorstwa.

Banki dla swoich depozytariuszy oferują oprocentowanie lokat oraz środków zgromadzonych na ROR na zdecydowanie niższych poziomach niż aktualna wysokość wskaźnika WIBOR, co naturalnie może prowadzić do wniosków, że różnica pomiędzy oprocentowaniem depozytów a wysokością wskaźnika WIBOR nosi znamiona ukrytej marży banku. 


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Ruszyły wakacje kredytowe – co warto wiedzieć?

Ruszyły wakacje kredytowe – co warto wiedzieć?
Wakacje kredytowe, a więc zawieszenie płatności raty kredytu można uzyskać już w czerwcu! Aby jednak wstrzymać płatność raty należy wcześniej...

Czy unieważnienie umowy kredytowej w złotówkach jest bardziej skomplikowane niż w innych walutach?

Czy unieważnienie umowy kredytowej w złotówkach jest bardziej skomplikowane niż w innych walutach?
Unieważnienie umowy kredytowej, zarówno w złotówkach, jak i w innych walutach, może być skomplikowane, jednak stopień trudności może różnić się...

Co dalej z kredytem zero procent?

Co dalej z kredytem zero procent?
Polacy w dalszym ciągu czekają na obiecany kredyt zero procent. Do 17 maja 2024 roku trwał etap konsultacji. Na ostateczną...