Od kiedy sposób ustalania WIBOR budzi zastrzeżenia i wątpliwości? 

Zastrzeżenia do sposobu wyliczania WIBOR-u można mieć już od dekady. Po światowym kryzysie finansowym, którego symbolem stał się upadek banku Lehman Brothers, rynek globalnych transakcji międzybankowych praktycznie wysechł. Instytucje finansowe przestały pożyczać sobie pieniądze. Na rynku brak jest transakcji, które stanowiłyby odpowiednią reprezentację dla ustalania stawki referencyjnej WIBOR. 

Dodatkowo kryzys finansowy zapoczątkowany w 2008 r. zmienił strukturę finansowania banków, w której zdecydowanie akcenty istotności zostały przesunięte ze środków pozyskiwanych przez banki z rynku międzybankowego na środki pochodzące z depozytów lokowanych przez klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI