Jakie są różnice między WIBOREM a WKF? 

Główne różnice pomiędzy stawką referencyjną WIBOR a WKF: 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI