Czy banki ponoszą odpowiedzialność za kształtowanie stawki WIBOR? 

Banki biorą czynny udział w kształtowaniu stawki WIBOR. Administrator wskaźnika tj. GPW Benchmark sporządza stawkę referencyjną w oparciu o dane wejściowe przekazywane przez największe banki w Polsce tzw. banki paneliści.

WIBOR wyznaczany jest jako średnia arytmetyczna wysokości oprocentowania podawanych przez banki uczestników panelu WIBOR, po odrzuceniu wielkości skrajnych. Administrator wskaźnika w rzeczywistości dokonuje wyłącznie przetworzenia danych przekazanych przez banki.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI