SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Na czym polegał światowy kryzys finansowy z 2008 roku? 

Data ostatniej aktualizacji:

Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy na rynkach finansowych i bankowych, którego szczyt przypadł na lata 2008– 2009, zapoczątkowany został zapaścią na rynku pożyczek hipotecznych wysokiego ryzyka w Stanach Zjednoczonych.

Bezpośrednią przyczyną załamywania się funkcjonowania światowego systemu finansowego od połowy 2007 r. była hossa na rynku kredytów hipotecznych, których udzielały banki w Stanach Zjednoczonych przy wysokim ryzyku spłaty osobom o niewystarczających możliwościach finansowych (ang. subprime mortgage).

Kredyty te stały się zabezpieczeniem obligacji strukturyzowanych masowo sprzedawanych w celach inwestycyjnych i spekulacyjnych przez prywatne instytucje finansowe, w tym największe banki amerykańskie i europejskie.

Kryzys finansowy 2008 roku jest zjawiskiem dość złożonym. Jego głównymi przyczynami było kreowanie przez instytucje finansowe instrumentów finansowych o coraz większym stopniu komplikacji, braku zrozumienia (i transparentności) powiązań pomiędzy różnymi rynkami finansowymi. Zjawiskiem bazowym, które było pierwotnym źródłem i przyczyniło się do powstania kryzysu był bardzo duży wzrost akcji kredytowej skierowanej do segmentów klientów cechujących się niską zdolnością kredytową. Działo się to w warunkach niskich stóp procentowych. 

W czasie, kiedy wolumen udzielanych kredytów narastał banki, aby pozbyć się ryzyka i zwiększyć swoje zyski pozbyły się niniejszych kredytów, formułując z praw do kredytów zabezpieczenie pod emisję obligacji, które zbyli na rzecz inwestorów zewnętrznych. Dodatkowo na takich obligacjach wytworzono instrumenty pochodne, które również sprzedawano innym inwestorom. Zostały stworzone ‘piętrowe’ skomplikowane struktury instrumenty pochodne w oparciu o aktywa niskiej jakości.

Wzrost stóp procentowych i lekkie osłabienie koniunktury w 2006 i 2007 roku zapoczątkował proces pogorszenia jakości kredytów tj. wzrost liczby umów kredytowych z opóźnieniami bądź brakiem spłat rat kredytowych. W powiązaniu z tym, że zarówno liczba udzielonych kredytów była ogromna, a do tego wytworzone na ich bazie instrumenty finansowe były efektem dźwigni finansowej i generowały coraz większe koszty, okazało się że wyceny wielu instrumentów wytworzonych przez banki były nieprawidłowe (lub nawet zafałszowane). 


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Ruszyły wakacje kredytowe – co warto wiedzieć?

Ruszyły wakacje kredytowe – co warto wiedzieć?
Wakacje kredytowe, a więc zawieszenie płatności raty kredytu można uzyskać już w czerwcu! Aby jednak wstrzymać płatność raty należy wcześniej...

Czy unieważnienie umowy kredytowej w złotówkach jest bardziej skomplikowane niż w innych walutach?

Czy unieważnienie umowy kredytowej w złotówkach jest bardziej skomplikowane niż w innych walutach?
Unieważnienie umowy kredytowej, zarówno w złotówkach, jak i w innych walutach, może być skomplikowane, jednak stopień trudności może różnić się...

Co dalej z kredytem zero procent?

Co dalej z kredytem zero procent?
Polacy w dalszym ciągu czekają na obiecany kredyt zero procent. Do 17 maja 2024 roku trwał etap konsultacji. Na ostateczną...