SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jaka jest różnica między faktycznym kosztem pozyskania kapitału i wskaźnikiem WIBOR? 

Data ostatniej aktualizacji:

Wskaźnik WIBOR opisuje poziom oprocentowania transakcji zawieranych w danym dniu na międzybankowym rynku pieniężnym. Transakcje powyższe stanowią tylko część portfela banku, który stanowi o rzeczywistym koszcie pozyskania finansowania. Ponadto należy zauważyć, że transakcje międzybankowe są bardzo niewielką częścią transakcji zawieranych przez banki, zarówno w skali pojedynczego dnia, jak również w skali łącznego portfela transakcji (mniej niż 1% bilansu). 

W związku z tym międzybankowe transakcje rynku pieniężnego w bardzo małym stopniu determinują koszt finansowania banków. Głównym elementem finansowania banków są transakcje z klientami detalicznymi (depozyty, około 80%) oraz emisje papierów dłużnych. 


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Nowe wakacje kredytowe – od kiedy?

Nowe wakacje kredytowe – od kiedy?
20 lutego 2024 roku Rząd ma podjąć decyzję, jak będą wyglądały zasady korzystania z nowych wakacji kredytowych. Do tej pory mniej więcej co drugi...

Kredyt 0% – czy kredyt zero procent będzie dla wszystkich?

Kredyt 0% – czy kredyt zero procent będzie dla wszystkich?
Tak jak w większości programów rządowych, aby z nich skorzystać, trzeba spełnić pewne warunki. Tak też jest z kredytem 0%,...

Bezpieczny kredyt 2 % a szansa na inny kredyt

Bezpieczny kredyt 2 % a szansa na inny kredyt
Banki w celu zweryfikowania historii kredytowej oraz informacji o  aktywnych zobowiązaniach, sprawdzają potencjalnych kredytobiorców w bazie Biura Informacji Kredytowej. Czy...