SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jaka jest różnica między faktycznym kosztem pozyskania kapitału i wskaźnikiem WIBOR? 

Data ostatniej aktualizacji:

Wskaźnik WIBOR opisuje poziom oprocentowania transakcji zawieranych w danym dniu na międzybankowym rynku pieniężnym. Transakcje powyższe stanowią tylko część portfela banku, który stanowi o rzeczywistym koszcie pozyskania finansowania.

Ponadto należy zauważyć, że transakcje międzybankowe są bardzo niewielką częścią transakcji zawieranych przez banki, zarówno w skali pojedynczego dnia, jak również w skali łącznego portfela transakcji (mniej niż 1% bilansu). 

W związku z tym międzybankowe transakcje rynku pieniężnego w bardzo małym stopniu determinują koszt finansowania banków. Głównym elementem finansowania banków są transakcje z klientami detalicznymi (depozyty, około 80%) oraz emisje papierów dłużnych.