Czy WIBOR powinien dyskontować podwyżki stóp procentowych? 

Wskaźnik WIBOR zgodnie z definicją powinien reprezentować międzybankowy rynek transakcji rynku pieniężnego. Z założenia transakcje zawierane na rynku uwzględniają takie elementy jak termin, ryzyko kredytowe, płynności, otoczenie makroekonomiczne etc. 

Przewidywane podwyżki stóp procentowych powinny być uwzględniane, jednakże musi to być zrobione zgodnie z charakterem rynku pieniężnego. To oznacza, że jeżeli depozyt ma trzymiesięczny okres do zapadalności, a podwyżka jest oczekiwana w drugim miesiącu trwania depozytu to zakładając, że oczekiwana jest podwyżka 50bp z prawdopodobieństwem 50%, jej wpływ na oprocentowanie depozytu można szacować na około 17bp. (0,17% p.a.). 

Wpływ oczekiwanych podwyżek (obniżek) stóp procentowych jest elementem transakcji depozytowych (zarówno na rynku międzybankowym jak również wszelkich innych z klientami). 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI