SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Czy WIBOR powinien dyskontować podwyżki stóp procentowych? 

Data ostatniej aktualizacji:

Wskaźnik WIBOR zgodnie z definicją powinien reprezentować międzybankowy rynek transakcji rynku pieniężnego. Z założenia transakcje zawierane na rynku uwzględniają takie elementy jak:

  • termin,
  • ryzyko kredytowe,
  • płynności,
  • otoczenie makroekonomiczne

Przewidywane podwyżki stóp procentowych powinny być uwzględniane, jednakże musi to być zrobione zgodnie z charakterem rynku pieniężnego. To oznacza, że jeżeli depozyt ma trzymiesięczny okres do zapadalności, a podwyżka jest oczekiwana w drugim miesiącu trwania depozytu to zakładając, że oczekiwana jest podwyżka 50bp z prawdopodobieństwem 50%, jej wpływ na oprocentowanie depozytu można szacować na około 17bp. (0,17% p.a.). 

Wpływ oczekiwanych podwyżek (obniżek) stóp procentowych jest elementem transakcji depozytowych (zarówno na rynku międzybankowym jak również wszelkich innych z klientami). 


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Kto ustala WIBOR?

Kto ustala WIBOR?
WIBOR to wskaźnik obecny m.in. w umowach kredytów złotówkowych o zmiennym oprocentowaniu. Od wysokości wskaźnika WIBOR zależy rata naszego kredytu....

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...