SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Dlaczego banki udzielają kredytów na zmienną stopę procentową?  

Data ostatniej aktualizacji:

Na świecie kredyty długoterminowe, w szczególności hipoteczne udzielane są przez banki głównie w oparciu o stałe stopy procentowe. W takim przypadku, jeszcze przed zawarciem umowy, kredytobiorca dokładnie zna całkowity koszt kredytu oraz wysokość rat w całym okresie kredytowania. Jest w stanie oszacować czy jego zdolności finansowe, zawód, status rodzinny umożliwią mu niezakłóconą spłatę kredytu przez najbliższe 25-30 lat.

W takim systemie to bank jako profesjonalny podmiot rynku finansowego bierze na siebie odpowiedzialność za zarządzanie potencjalnymi ryzykami związanymi z koniunkturą i dekoniunkturą w gospodarce, zjawiskami geopolitycznymi oraz społecznymi.

Jako wyspecjalizowany podmiot posiada dostępne narzędzia finansowe, które pozwalają mu się przed takimi ryzykami odpowiednio zabezpieczyć lub je w istotnym stopniu ograniczyć. To duża przewaga instytucji finansowych w przeciwieństwie do konsumenta, który absolutnie nie dysponuje takim instrumentarium oraz możliwościami, a także bardzo często nie posiada odpowiedniej wiedzy eksperckiej. 

W Polsce przyjęło się, że kredyty, w tym kredyty hipoteczne udzielane są w oparciu o zmienne stopy procentowe. Oznacza to, że wszystkie ryzyka, które wymieniono powyżej, zostały przeniesione na konsumenta, który nie ma żadnej realnej możliwości, aby się przed nimi bronić lub je eliminować, a zarządzanie ryzykiem w rzeczywistości wiąże się z ograniczeniem realizacji innych potrzeb życiowych, bo kwoty kredytu pochłaniają znaczną część zarobków kredytobiorcy. 


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Kto ustala WIBOR?

Kto ustala WIBOR?
WIBOR to wskaźnik obecny m.in. w umowach kredytów złotówkowych o zmiennym oprocentowaniu. Od wysokości wskaźnika WIBOR zależy rata naszego kredytu....

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...