SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Co przyczyniło się do ogłoszenia upadłości banku Lehman Brothers? 

Data ostatniej aktualizacji:

Upadek amerykańskiego Lehman Brothers w 2008 roku wstrząsnął rynkami finansowymi na całym świecie i był jednym z najważniejszych wydarzeń kryzysu finansowego z lat 2007-2009. Niedługo przed ogłoszeniem bankructwa, istniejący ponad 150 lat bank, posiadał aktywa o wartości niemal 600 mld dolarów, co czyniło go jedną z największych instytucji inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych.

Lehman Brothers przed rokiem 2008 był firmą inwestycyjną, która była aktywna w procesie kreowania, przekształcania, a także oferowania różnorodnych instrumentów finansowych, w szczególności opartych o udzielane przez banki kredyty hipoteczne. Oprócz w/w procesów dotyczących finansowych instrumentów pochodnych, LB uczestniczył także w ich dystrybucji oraz sprzedaży wśród swoich klientów, jak również posiadał istotny własny portfel inwestycyjny oparty na instrumentach pochodnych powiązanych z kredytami hipotecznymi. 

Załamanie hipotecznego rynku kredytowego w USA, spadek wartości nieruchomości, a tym samym ujawnienie prawdziwej wartości instrumentów pochodnych powiązanych z kredytami hipotecznymi, doprowadziło do ich znacznego przeszacowania, a w konsekwencji nie tylko do bankructwa LB, ale również do masowej fali roszczeń zgłaszanych przez klientów banku w związku z nieuczciwymi praktykami rynkowymi stosowanymi w procesie sprzedaży produktów LB. 


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Ruszyły wakacje kredytowe – co warto wiedzieć?

Ruszyły wakacje kredytowe – co warto wiedzieć?
Wakacje kredytowe, a więc zawieszenie płatności raty kredytu można uzyskać już w czerwcu! Aby jednak wstrzymać płatność raty należy wcześniej...

Czy unieważnienie umowy kredytowej w złotówkach jest bardziej skomplikowane niż w innych walutach?

Czy unieważnienie umowy kredytowej w złotówkach jest bardziej skomplikowane niż w innych walutach?
Unieważnienie umowy kredytowej, zarówno w złotówkach, jak i w innych walutach, może być skomplikowane, jednak stopień trudności może różnić się...

Co dalej z kredytem zero procent?

Co dalej z kredytem zero procent?
Polacy w dalszym ciągu czekają na obiecany kredyt zero procent. Do 17 maja 2024 roku trwał etap konsultacji. Na ostateczną...