Czy banki mają alternatywę dla WIBOR, która jest bardziej dostosowana do relacji klient-bank i zawierana umowa kredytu? 

W Polsce oprócz wskaźnika WIBOR od listopada 2020 dostępny jest również inny wskaźnik referencyjny stopy procentowej – WKF – Wskaźnik Kosztu Finansowania. WKF podobnie jest WIBOR jest wskaźnikiem stopy procentowej posiadającym strukturę terminową (1M, 3M, 6M, 12M). Wskaźnik WKF jest opracowywany przez IRF (Instytut Runku Finansowego) może być stosowany do umów kredytowych (w tym konsumenckich, hipotecznych i innych), obligacji, jednostek funduszy inwestycyjnych i innych zastosowań. 

Wskaźnik Kosztu Finansowania reprezentuje stopę procentową pozyskania funduszy przez podmioty przekazujące Dane Wejściowe, w rzeczywistości odnosi się do wysokości oprocentowania oferowanego w odniesieniu do lokat terminowych oferowanego przez wybrane banki spółdzielcze w Polsce. 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI