SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Czy banki mają alternatywę dla WIBOR, która jest bardziej dostosowana do relacji klient-bank i zawierana umowa kredytu? 

Data ostatniej aktualizacji:

W Polsce oprócz wskaźnika WIBOR od listopada 2020 dostępny jest również inny wskaźnik referencyjny stopy procentowej – WKF – Wskaźnik Kosztu Finansowania.

WKF podobnie jest WIBOR jest wskaźnikiem stopy procentowej posiadającym strukturę terminową (1M, 3M, 6M, 12M). Wskaźnik WKF jest opracowywany przez IRF (Instytut Runku Finansowego) może być stosowany do umów kredytowych (w tym konsumenckich, hipotecznych i innych), obligacji, jednostek funduszy inwestycyjnych i innych zastosowań. 

Wskaźnik Kosztu Finansowania reprezentuje stopę procentową pozyskania funduszy przez podmioty przekazujące Dane Wejściowe, w rzeczywistości odnosi się do wysokości oprocentowania oferowanego w odniesieniu do lokat terminowych oferowanego przez wybrane banki spółdzielcze w Polsce. 


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Zwiększa się liczba spraw wytaczanych bankom przez kredytobiorców WIBOR

Zwiększa się liczba spraw wytaczanych bankom przez kredytobiorców WIBOR
Najnowsze dane wskazują, że liczba pozwów o WIBOR ulega systematycznemu wzrostowi. Obecnie sądy rozpatrują już ponad tysiąc spraw wytoczonych bankom...

Nie tylko frankowicze mogą podważać kredyty

Nie tylko frankowicze mogą podważać kredyty
Bez wątpienia frankowicze przetarli szlaki kredytobiorcom w unieważnianiu umów kredytowych. Sprawy frankowe zalały sądy po 2019 roku. Dodatkowo orzecznictwo ugruntowane...

Prognozy stop procentowych – czerwiec 2024

Prognozy stop procentowych – czerwiec 2024
W dniu 6 czerwca 2024 roku Rada Polityki Pieniężnej kolejny raz w tym roku zdecydowała się pozostawić stopy procentowe NBP...