SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Podwyżka WIBOR

Wielu kredytobiorców bacznie obserwuje notowania wskaźnika WIBOR. Od niego bowiem zależy wysokość oprocentowania kredytu, a w konsekwencji raty kredytowej. Ostatnie lata, w szczególności rok 2022 to rok, w którym WIBOR drastycznie wzrastał. Czy WIBOR czekają kolejne podwyżki?

Sprawdź również: POZEW WIBOR

Co z WIBOREM 2023?                                

Stopy procentowe już nie wzrastają w tak ekspresowym tempie jak w poprzednim roku. Obecnie pozostają one na poziomie 6,75%. W kwietniu 2023 roku Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie. Ostatnie wzrosty stóp procentowych miały miejsce we wrześniu 2022 roku. Wysokość stóp procentowych jest istotna z punktu widzenia kredytobiorców posiadających kredyty z oprocentowaniem zmiennym opartym o stawkę WIBOR. Wraz ze wzrostem stóp procentowych wzrasta bowiem i wskaźnik WIBOR, a w konsekwencji i rata kredytu. Analizując więc jak będzie kształtował się wskaźnik WIBOR w 2023 r. należy dokonać niejako analizy sytuacji gospodarczo – politycznej naszego kraju. Jest to temat niezwykle złożony, bowiem na wysokość stóp procentowych ma wpływ wiele czynników – w tym właśnie między innymi kierunki polityki monetarnej Polski. Wojna na Ukrainie, wysoka inflacja nie zapowiadają, że poziom wskaźnika WIBOR w 2023 roku spadnie. A jeżeli nawet dojdzie do spadku to nie będzie on duży. I trudno mówić o powrocie do stanu z roku 2020 kiedy to WIBOR osiągał wartości około 1%.

WIBOR a kredyty

Wskazać należy, że ewentualne podwyżki stóp procentowych to utrapienie nie tylko dla kredytobiorców złotówkowych, ale także dla osób, które planują zaciągnięcie zobowiązania kredytowego. Wzrost stóp spowoduje, że części z kredytobiorców trudniej będzie uzyskać kredyt, bowiem spadnie ich zdolność kredytowa. W konsekwencji może to doprowadzić do spadku dostępności kredytów mieszkaniowych.

Ile jeszcze wzrośnie WIBOR?

Warto wskazać, że w ostatnim czasie najwyższy poziom WIBOR osiągnął w listopadzie 2022 roku. Wówczas (7 listopada 2022 r.) WIBOR 3M wyniósł 7,61%. Na dzień 11 kwietnia 2023 roku WIBOR wynosi 6,90%. Nie ma górnej granicy, do której wskaźnik WIBOR mógłby wzrosnąć. Jego wysokość jest niczym nieograniczona. Zatem i wysokość rat kredytów opartych o ten wskaźnik może wzrosnąć w sposób nieograniczony. Warto wskazać, że obecnie coraz głośniej mówi się o nieproporcjonalny ryzyku, jakie ponoszą kredytobiorcy posiadający kredyty ze stawką WIBOR. W chwili udzielania kredytu większość z kredytobiorców nie była świadoma ryzyka związanego z tego typu kredytem i nie została w sposób właściwy o nim pouczona. Daje to podstawę do zakwestionowania ważności całej umowy kredytu. Temat pozwów WIBOR przeciwko bankom obecnie zyskuje na popularności. Z pewnością warto przyjrzeć mu się bliżej, gdyż możliwość wyeliminowania WIBOR z umowy to korzyść w postaci niższych rat kredytu – niezależnych od zmiennego wskaźnika WIBOR, a nawet unieważnienia całej umowy kredytu.

WIBOR niedługo zniknie

Zarówno Ci, którzy posiadają kredyty oparte o wskaźnik WIBOR jak i Ci, którzy rozważają zaciągnięcie kredytu powinni mieć świadomość, że WIBOR powoli jest likwidowany. W miejsce WIBOR-u wejdzie nowy wskaźnik WIRON. WIBOR ma zostać zlikwidowany (przestać być publikowany) do 1 stycznia 2025 r. Już w 2023 r. banki mają oferować kredyty oparte o wskaźnik WIRON. Póki co wysokość wskaźnika WIRON jest niższa od WIBOR. Nie wiadomo jednak czy tendencja ta się utrzyma. Warto wskazać, że obecnie wielu kredytobiorców kwestionuje sposób i metodologię wyliczania wskaźnika WIBOR wskazując na możliwość wpływania na jego wysokość przez banki.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

LexWibor – Opinie Klientów 2023

LexWibor – Opinie Klientów 2023
Kancelaria LexWibor posiada 12- letnie doświadczenie w prawie bankowym, które przełożyło się w tym też czasie na tysiące wygranych spraw....