SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Podwyżka stóp procentowych w Wielkiej Brytanii, a co ze stopami procentowymi w Polsce?

Data ostatniej aktualizacji:

Kiedy oprocentowanie kredytów WIBOR spadnie

W Wielkiej Brytanii zdecydowano w sierpniu o podwyżce stóp procentowych o 0,25 pkt procentowego. Obecnie zatem poziom stóp procentowych osiągnął już na Wyspach wartość 5,25 procent, co stanowi najwyższy poziom od 2008 roku. Wielka Brytania podobnie jak i Polska zmaga się z problemem wysokiej inflacji. Jakie są przewidywania co do poziomu stóp procentowych w Polsce? Czy powinniśmy obawiać się podwyżek stóp procentowych w Polsce, a co za tym idzie również wyższych rat kredytu?

Problem inflacji

Problem inflacji to problem, który obecnie dotyka wiele państw europejskich. Wysoka inflacja jest bardzo niekorzystnym zjawiskiem przyczyniającym się do istotnego wzrostu kosztów życia przeciętnego obywatela. Bank Anglii wskazuje, że presja inflacyjna, w tym wzrost kosztów usług, przemawia za kolejnymi podwyżkami stóp. Ekonomiści przewidują, że w Wielkiej Brytanii dojdzie do kolejnych podwyżek stóp procentowych. Niewykluczone, że jeszcze w tym roku osiągną poziom 6%.

W Polsce inflacja w czerwcu 2023 roku wyniosła 11,5 procent, co jest wynikiem na wysokim poziomie. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez GUS najwyższy poziom inflacja osiągnęła w październiku 2022 r. – 17,9 %. Od tego momentu inflacja konsekwentnie spada. Informacje na temat inflacji są jawne i publikowane przez Główny Urząd Statystyczny. Patrząc na dane historyczne wskaźnik inflacji zazwyczaj pozostawał w przedziale ok. 2-5% w ujęciu rok do roku. Ekonomiści przewidują, że pod koniec roku inflacja spadnie w Polsce do poziomie poniżej 10%. Niestety mimo prognozowanego spadku nie pociągnie za sobą spadku cen towarów i usług w Polsce.

Stopy procentowe w Polsce czy wzrosną?

W lipcu 2023 roku Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję, aby stopy procentowe pozostały na obecnym poziomie. Wobec czego stopa referencyjna nadal wynosi 6,75%. Jest to dobra wiadomość dla kredytobiorców. Wzrost stóp procentowych oznacza bowiem wzrost rat kredytów. Głównym kosztem kredytu jest bowiem oprocentowanie, na którego wysokość ma wpływ m.in. wskaźnik WIBOR, którego wysokość uzależniona jest od wysokości stóp procentowych. Dlatego też warto wiedzieć, jakie są przewidywania co do przyszłej wysokości stóp procentowych w Polsce.

Od września 2022 roku stopy procentowe pozostają na stałym poziomie. Jednak kredytobiorcy dalej pamiętają cykliczne podwyżki z 2022 roku, które wpływały na wysokość rat kredytu. Analitycy przewidują, że w kolejnych miesiącach nie dojdzie do podwyżki stóp procentowych. Wręcz przeciwnie, wskazują oni, że w IV kwartale 2023 r. można spodziewać się niewielkiego spadku stóp procentowych. Na uwadze należy mieć jednak, że stopy procentowe z pewnością nie powrócą szybko do poziomu sprzed kilku lat, w szczególności biorąc pod uwagę obecną sytuację gospodarczą i inflację, która dalej pozostaje na wysokim poziomie.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kwietniowa decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych

Kwietniowa decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych
W dniach 3-4 kwietnia 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Postanowiono, że stopy procentowe NBP pozostaną na niezmienionym...

WIRON niekoniecznie zastąpi WIBOR

WIRON niekoniecznie zastąpi WIBOR
O likwidacji wskaźnika WIBOR mówi się już od dawna. Dotychczasowe stanowisko obejmowało zastąpienie wskaźnika WIBOR stawką WIRON. Zgodnie z komunikatem...

UOKiK kończy prace nad projektem jednolitej umowy kredytowej

UOKiK kończy prace nad projektem jednolitej umowy kredytowej
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował ostatnio, że finalizuje prace nad projektem umowy kredytowej, która miałaby stać się obowiązującym wzorem...