SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

WIBOR kapituluje, oprocentowanie pożyczek dyktuje RPP

Data ostatniej aktualizacji:

oprocentowanie pożyczek dyktuje RPP

Wskaźnik WIBOR dotychczas królował w umowach kredytów ze zmiennym oprocentowaniem. Obecnie jednak widać jego wycofanie, docelowo WIBOR ma przestać być publikowany z końcem 2027 roku.

Jakie jest znaczenie WIBOR w rynku finansowym?

WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) to referencyjna wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Wskaźnik WIBOR jest obecny w setkach tysięcy umów kredytowych. Jest to jeden z kluczowych wskaźników na rynku finansowym. W uproszczeniu wskazuje on stawkę, po jakiej banki komercyjne udzielają pożyczek innym bankom. Dla kredytobiorców jest istotny, bowiem stanowi element oprocentowania kredytów i od jego wysokości zależy rata kredytu.

Dlaczego WIBOR kapituluje?

O likwidacji wskaźnika WIBOR mówi się już od dawna. Pierwotnie miała ona nastąpić do 2025 r., obecnie WIBOR ma przestać być publikowany z końcem 2027 roku. Nadal toczy się debata na temat tego, jaki wskaźnika zastąpi WIBOR. Likwidacja WIBOR ma związek ze zmianami zachodzącymi na rynkach finansowych. Reforma wskaźników referencyjnych w Polsce ma zakładać, że nowy wskaźnik będzie bazować na transakcjach jednodniowych, które się najczęściej stosowane.

Co więcej, można zaobserwować także, że WIBOR praktycznie znikł z nowych umów kredytów konsumenckich. W większości przypadków zastąpiono je podstawową stopą NBP.  Zmiany w rynku finansowym związane z WIBOR są zatem już odczuwalne.

Jakie są konsekwencje obniżenia WIBOR dla klientów bankowych?

Spadek wysokości wskaźnika WIBOR wiąże się ze spadkiem raty kredytów, tych kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty ze zmiennym oprocentowaniem opartym właśnie o wskaźnik WIBOR. Należy wskazać, że oprocentowanie kredytu składa się z marży banku (która jest stała i określona w umowie) oraz wskaźnika WIBOR (który jest zmienny). A zatem jeżeli WIBOR rośnie, rośnie także rata kredytu.

Jak Rada Polityki Pieniężnej wpływa na wysokość oprocentowania kredytów?

Pytanie o wpływ RPP na kredyty i pożyczki jest często zadawane. Trzeba wiedzieć, że decyzje jakie podejmuje Rada Polityki Pieniężnej mają wpływ na wysokość stawki WIBOR. Wszystko za sprawą wysokości stóp procentowych. Otóż to od wysokości stóp procentowych (ustalanych przez RPP) zależy poniekąd wysokość wskaźnika WIBOR.

Natomiast decyzje dotyczące obniżenia lub podwyższenia stóp procentowych są podejmowane na podstawie analizy aktualnych warunków gospodarczych i perspektyw na przyszłość, w tym danych dotyczących inflacji. Decyzje Rady Polityki Pieniężnej a stopy procentowe to zatem tematy ściśle powiązane i łączące się także z tematem WIBOR.

Co to jest wyrok prawomocny

Jakie są prognozy dotyczące WIBOR w najbliższym czasie?

Prognozuje się, że przez najbliższe miesiące wysokość wskaźnika WIBOR nie zmieni się znacząco. Rada Polityki Pieniężnej bardzo ostrożnie podchodzi do tematu i póki co zdaniem ekonomistów nie należy spodziewać się spadku stóp procentowych, a tym samym i spadku WIBOR. Spadki stóp procentowych są możliwe, lecz zapewne pod koniec roku, i nie będą one znaczące.

Jakie są przyczyny zmiany oprocentowania pożyczek?

Istnieje możliwość zmiany oprocentowania kredytu lub pożyczki ze zmiennej stopy procentowej na stałą stopę procentową, lub odwrotnie. To czy warto i kiedy warto zmienić oprocentowanie zależy od przewidywań dotyczących rynku, ale także preferencji i sytuacji majątkowej kredytobiorcy.

Umowy kredytowe ze stawką WIBOR można podważyć. Nie warto zwlekać i już teraz można dowiedzieć się więcej o swojej umowie kredytu i dalszych możliwościach związanych z usunięciem z niej WIBOR. Kancelaria WIBOR dokonuje bezpłatnej analizy umowy. Zachęcamy także do skorzystania z prostego narzędzia, jakim jest kalkulator WIBOR, przy pomocy którego sprawdzisz co możesz zyskać.

 Autor: R. pr. Maciej Fiedorowicz WA-15162