SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Obniżka stóp procentowych w czerwcu – o ile spadną stopy procentowe?

Data ostatniej aktualizacji:

Obniżka stóp procentowych w czerwcu - o ile spadną stopy procentowe?

Obniżka stóp procentowych to decyzja podejmowana przez Radę Polityki Pieniężnej działającej przy Narodowym Banku Polskim w celu stymulowania gospodarki, realizacji polityki monetarnej kraju oraz wpływania na wysokość inflacji. Zmiana stóp procentowych wpływa na koszt kredytów i pożyczek, oprocentowanie depozytów, a także na kursy walutowe. Po podjęciu decyzji, Rada Polityki Pieniężnej publikuje ją publicznie wraz z uzasadnieniem oraz analizą obecnej sytuacji gospodarczej.

Prognoza spadku stóp procentowych czerwiec 2024

Wysokość stóp procentowych w czerwcu 2024 roku pozostaje cały czas na poziomie ustalonym w październiku zeszłego roku. Obniżka stóp procentowych w czerwcu 2024 roku nie nastąpiła, tak jak to było prognozowane przez ekonomistów.

Obniżenie stóp procentowych wspiera inwestycje przedsiębiorstw, co przyczynia się do wzrostu zatrudnienia i produkcji. Również rynki finansowe reagują na decyzje o zmianie stóp procentowych, co może wpływać na ceny akcji, obligacji oraz kursy walutowe.

Oczekiwana zmiana stóp procentowych w czerwcu

Jakie są oczekiwania co do obniżki stóp procentowych w czerwcu? Ekonomiści nie prognozowali obniżki stóp procentowych w czerwcu 2024 roku. Prognozowane było utrzymanie stóp procentowych na poprzednim poziomie. Według prognoz stopy procentowe w 2024 roku nie będą obniżone, ponieważ istnieje ryzyko ponownego wzrostu inflacji.

W czerwcu 2024 roku wysokość stóp procentowych wynosi:

  • stopa referencyjna 5,75 %,
  • stopa lombardowa 6,25 %,
  • stopa depozytowa 5,25 %,
  • stopa redyskontowa weksli 5,80 %,
  • stopa dyskontowa weksli 5,85 %.
Wniosek o zwrot prowizji Bank PEKAO S.A.

Decyzje Rady Polityki Pieniężnej a oprocentowanie kredytów

Jak obniżka stóp procentowych wpłynie na kredyty hipoteczne? Skutki obniżki stóp procentowych dla kredytobiorców są korzystne. Wpływają bowiem na oprocentowanie kredytu, a w konsekwencji na obniżkę rat kredytu. Do końca 2024 roku osoby spłacające kredyty hipoteczne nie mogą zatem liczyć na obniżenie rat. Obniżenie stóp procentowych prowadzi do spadku oprocentowania kredytów hipotecznych, co oznacza niższe raty miesięczne dla kredytobiorców. Niższe stopy procentowe obniżają koszt kredytów gotówkowych, co może zachęcić do większej konsumpcji. Obniżka stóp procentowych prowadzi do spadku oprocentowania lokat bankowych. Podobnie jak w przypadku lokat, oprocentowanie rachunków oszczędnościowych również spada.

Jakie czynniki wpływają na decyzje dotyczące stóp procentowych?

Obniżka stóp procentowych jest ważnym narzędziem polityki pieniężnej, które może mieć szeroki wpływ na gospodarkę. Decyzje dotyczące stóp procentowych są podejmowane z uwzględnieniem wielu czynników i mają na celu stabilizację gospodarki oraz wspieranie jej zrównoważonego rozwoju. Wpływ na decyzje Rady Polityki Pieniężnej mają:

  • raporty i prognozy dotyczące inflacji,
  • założenia polityki pieniężnej na kolejny rok,
  • sprawozdania z realizacji polityki pieniężnej,
  • sprawozdania z posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej.

W okresach spowolnienia gospodarczego lub recesji, Rada Polityki Pieniężnej obniża stopy procentowe, aby zachęcić do inwestycji i konsumpcji, co wspiera wzrost gospodarczy. Jak pokazała historia ostatnich lat prognozy mogą z dnia na dzień stracić na aktualności z uwagi na czynniki nagłe, wyjątkowe, takie jak na przykład pandemia, wojna, nagły wzrost inflacji. To między innymi te czynniki wpływają na decyzje dotyczące stóp procentowych.

Unieważnienie WIBOR

Umowy kredytowe zawierające klauzule abuzywne dotyczące oprocentowania zmiennego opartego o wskaźnik WIBOR mogą zostać unieważnione przez sąd. W celu analizy umowy kredytu i złożenia pozwu WIBOR warto skorzystać z pomocy profesjonalnej i doświadczonej kancelarii. Kancelaria WIBOR pomaga kredytobiorcom usunąć wskaźnik WIBOR z umowy kredytowej, reprezentując kredytobiorców i prowadząc spory sądowe przeciwko bankom. Kancelaria WIBOR opracowała również kalkulator WIBOR, dzięki któremu kredytobiorca złotówkowy może oszacować zysk związany z unieważnieniem nieuczciwego oprocentowania zmiennego opartego o wskaźnik WIBOR zawartego w umowie kredytowej.