SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kredytobiorcy zwolnieni z płacenia rat – nowe postanowienie w sprawie WIBOR

Data ostatniej aktualizacji:

kredytobiorcy zwolnieni z płacenia rat

W dniu 20 października 2023 roku Sąd Okręgowy w Kaliszu wydał postanowienie w sprawie dotyczącej wskaźnika WIBOR w umowie kredytu złotówkowego. Powyższe postanowienie sądu wyróżnia się na tle innych orzeczeń wydanych przez sądy w sprawach dotyczących stawki referencyjnej WIBOR.

Sprawdź: Kancelaria WIBOR i dowiedz się jak możesz walczyć z kredytem

Nowe postanowienie w sprawie WIBOR

W sprawie toczącej się przed Sądem Okręgowym w Kaliszu kredytobiorcy domagają się unieważnienia umowy kredytu złotowego o zmiennym oprocentowaniu, powołując się na abuzywność postanowień dotyczących oprocentowania opartego o wskaźnik WIBOR. Sąd zabezpieczył roszczenie kredytobiorców i zdecydował, że na czas trwania procesu sądowego całkowicie zwalnia kredytobiorców z obowiązku spłaty rat kredytu wynikających z zawartej umowy kredytu.

Dotychczasowe postanowienia o zabezpieczeniach dotyczyły sytuacji, w której sąd wstrzymywał obowiązek płatności rat wyłącznie w zakresie wskaźnika WIBOR. W takim wypadku kredytobiorca zobowiązany był do dalszej spłaty rat jednak bez wskaźnika WIBOR.

Sąd Okręgowy w Kaliszu wyznaczył termin kolejnej rozprawy na dzień 1 grudnia 2023 roku, w konsekwencji pod koniec roku sąd może zostać wydany jeden z pierwszych wyroków w sprawie oprocentowania kredytów opartych o wskaźnik WIBOR.

Czy WIBOR jest legalny?

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego stoi na stanowisko, że wskaźnik referencyjny WIBOR spełnia wszystkie wymogi przepisane prawem i nie ma żadnych podstaw do podważania wiarygodności i legalności WIBOR, w szczególności w kontekście zastosowania tego wskaźnika w umowach o kredyt hipoteczny w walucie polskiej.

Inne w tej kwestii jest zdanie kredytobiorców, którzy uważają, że wysokość wskaźnika WIBOR jest wyznaczana przez sam sektor bankowy w sposób niejasny, nieodzwierciedlający rzeczywistych transakcji rynkowych.

Czytaj więcej: Czy WIBOR jest nielegalny?


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Stopy procentowe nadal bez zmian – nowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej

Stopy procentowe nadal bez zmian – nowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej
Rada Polityki Pieniężnej  zdecydowała, że w maju stopy procentowe pozostaną na takim samym poziomie. Kredytobiorcy cicho liczyli na obniżenie stóp...

Wakacje kredytowe 2024 – Prezydent podpisał ustawę

Wakacje kredytowe 2024 – Prezydent podpisał ustawę
Kredytobiorcy, którzy liczyli na odciążenie domowego budżetu i zawieszenie płatności rat mogą odetchnąć z ulgą. Prezydent podpisał ustawę o wakacjach...

Banki wysyłają do klientów aneksy z „klauzulą awaryjną”

Banki wysyłają do klientów aneksy z „klauzulą awaryjną”
Stawka WIBOR w dalszym ciągu ma decydujące znaczenie przy ustalaniu wysokości oprocentowania zdecydowanej części kredytów. Trend ten utrzyma się jeszcze...