SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kiedy oprocentowanie spadnie? Aktualizacja 2024 r.

Data ostatniej aktualizacji:

kiedy oprocentowanie spadnie

Osoby posiadające kredyty złotówkowe ze zmiennym oprocentowaniem, jak też osoby rozważające zaciągniecie kredytu stale zadają kluczowe dla nich pytanie – kiedy oprocentowanie kredytów spadnie? Mimo że każdy z nas jest świadomy, że nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi na to pytanie ze 100% pewnością to jednak dotychczasowa polityka monetarna i analiza historycznych wysokości składników oprocentowania daje możliwość dokonania pewnych szacunków.

Sprawdź również: unieważnienie WIBOR

Kiedy spadną raty kredytów?

Wysokość raty kredytu ze zmiennym oprocentowaniem jest zależna m.in. od wysokości wskaźnika WIBOR. Na wysokość tego wskaźnika częściowo ma wpływ polityka monetarna kraju, w tym wysokość stóp procentowych. A te jak wiemy w ostatnim czasie drastycznie rosły. W uproszczeniu można wskazać, że jeżeli spadną stopy procentowe spadnie również wysokość raty kredytu. Wskazać należy, że kredyt ze zmiennym oprocentowaniem wiąże się właśnie ze zmiennymi ratami. To w jakiej wysokości będzie to rata za kilka lat pozostaje niewiadomą.

Co dalej ze stopami procentowymi w 2023 roku?

Wielu kredytobiorców z niecierpliwością czeka na spadek stóp procentowych. Stopy procentowe mają bowiem wpływ na notowania wskaźnika WIBOR, a co za tym idzie na wysokość oprocentowania kredytów złotówkowych ze zmienną stopą oprocentowania. Czy i kiedy może nastąpić spadek stóp procentowych trudno powiedzieć. Część z ekonomistów uważa, że uporczywie wysoka inflacja bazowa nie pozwoli na obniżki stóp procentowych w 2023 roku. Inni wskazują, że obniżka stóp jest możliwa, jednak dopiero z końcem 2023 roku i jeżeli do niej dojdzie będzie ona niewielka. Obecnie Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała (marzec 2023 r.), aby stopy procentowe pozostały na poziomie 6,75%. A zatem zostały utrzymane one na takim samym poziomie jak w poprzednim miesiącu, co jest dobrą wiadomością dla osób posiadających kredyty hipoteczne.

Wskazać należy, że ewentualne podwyżki stóp procentowych to utrapienie nie tylko dla kredytobiorców złotówkowych, ale także dla osób, które planują zaciągnięcie zobowiązania kredytowego. Wzrost stóp spowoduje, że części z kredytobiorców trudniej będzie uzyskać kredyt, bowiem spadnie ich zdolność kredytowa. W konsekwencji może to doprowadzić do spadku dostępności kredytów mieszkaniowych.

Czy warto teraz zmienić oprocentowanie kredytu na stałe?

Zarówno oprocentowanie stałe jak i zmienne ma swoje wady i zalety. Oprocentowanie zmienne powiązane jest z ryzykiem wzrostu kosztów kredytu, ale w przypadku spadku stóp procentowych może być korzystniejsze niż oprocentowanie stałe. Zaletą zaś oprocentowania stałego jest stała wysokość raty kredytowej, która nie będzie się zmieniać w związku ze zmianami stóp procentowych.

Niestety nie da się udzielić jednej właściwej dla każdego kredytobiorcy odpowiedni na pytanie czy warto zmienić oprocentowanie swojego kredytu na stałe. Wszystko zależy bowiem od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy, jak też od ogólnej sytuacji gospodarczo – finansowej. Jeżeli zależy nam na zaplanowaniu swoich wydatków i ich przewidywalności to oprocentowanie stałe będzie dobrym rozwiązaniem.

WIBOR prognozy

Co warto zauważyć WIBOR będzie zlikwidowany i zastąpiony innym wskaźnikiem -WIRON. Proces likwidacji WIBOR będzie stopniowy. W 2023 roku, w ofertach banków mają pojawić się pierwsze kredyty oparte na wskaźniku WIRON. Cały proces zastąpienia wskaźnika WIBOR na WIRON potrawa do 2025 roku. Główną korzyścią płynącą z likwidacji WIBOR ma być zmniejszenie wysokości oprocentowania kredytów hipotecznych oraz gotówkowych udzielonych w złotych polskich. Czy jednak do czasu likwidacji stawki WIBOR jego wysokość spadnie? Jest to możliwe, ale wszystko zależy od sytuacji gospodarczej, jednak raczej nie powróci on już do poziomu sprzed kilku lat, gdzie osiągał wartości poniżej 1%.

Czytaj również: Jaki WIBOR dzisiaj?


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Ruszyły wakacje kredytowe – co warto wiedzieć?

Ruszyły wakacje kredytowe – co warto wiedzieć?
Wakacje kredytowe, a więc zawieszenie płatności raty kredytu można uzyskać już w czerwcu! Aby jednak wstrzymać płatność raty należy wcześniej...

Czy unieważnienie umowy kredytowej w złotówkach jest bardziej skomplikowane niż w innych walutach?

Czy unieważnienie umowy kredytowej w złotówkach jest bardziej skomplikowane niż w innych walutach?
Unieważnienie umowy kredytowej, zarówno w złotówkach, jak i w innych walutach, może być skomplikowane, jednak stopień trudności może różnić się...

Co dalej z kredytem zero procent?

Co dalej z kredytem zero procent?
Polacy w dalszym ciągu czekają na obiecany kredyt zero procent. Do 17 maja 2024 roku trwał etap konsultacji. Na ostateczną...