SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kiedy oprocentowanie kredytów WIBOR spadnie?

Data ostatniej aktualizacji:

Kiedy oprocentowanie kredytów WIBOR spadnie

Bardzo ciężko jest jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie kiedy spadnie oprocentowanie kredytów WIBOR. Od jesieni 2021 r. do końca 2022 r. obserwowaliśmy cykliczny, znaczny wzrost rat kredytu spowodowany wzrostem oprocentowania wyliczanego na podstawie wskaźnika WIBOR. Od kilku miesięcy sytuacja ustabilizowała się i wysokość oprocentowania większości kredytów stoi w miejscu.

Z pewnością czynnikiem, który mógłby wpłynąć korzystnie na obniżenie oprocentowania kredytów byłyby działania zmierzające do zmniejszenia wysokości stóp procentowych. Prezes NBP od paru miesięcy zapowiada, że podejmie kroki w tym kierunku, gdy tylko sytuacja gospodarcza na to pozwoli. Obecnie większość ekonomistów uważa, że obniżenia stóp procentowych nie należy spodziewać się wcześniej niż pod koniec 2023 r. W takim wypadku kredytobiorcy złotówkowi na obniżenie rat musieliby poczekać prawdopodobnie do pierwszej połowy 2024 r.

Sprawdź: WIBOR – Kalkulator korzyści

Jaka jest zależność między wskaźnikiem WIBOR a wysokością stóp procentowych?

Decyzja NBP i RPP o obniżeniu stóp procentowych ma istotny wpływ na wysokość rat kredytu z uwagi na zależność występującą pomiędzy wysokością stóp procentowych, a wartością wskaźnika WIBOR. Im wyższe stopy procentowe tym większa jest wartość wskaźnika WIBOR. Głównym punktem odniesienia dla wysokości WIBOR jest bowiem, ustalana przez RPP, stopa referencyjna NBP. W uproszczeniu mówiąc jest to cena po jakiej Narodowy Bank Polski kupuje pieniądze od pozostałych banków.

WIBOR 3M i 6M a termin obniżenia raty kredytu

Warto również wspomnieć, że zmiany w zakresie wysokości stóp procentowych oraz wartości wskaźnika WIBOR nie wpływają na automatyczne obniżenie się raty kredytu w tym samym momencie. Wysokość raty kredytu aktualizowana jest wtórnie, dopiero po upływie określonego czasu. W umowach z zapisem dotyczącym WIBOR 3M takie aktualizacje występują raz na kwartał, przy WIBOR 6M raz na pół roku. Oznacza to, że w przypadku obniżenia stóp procentowych i w efekcie spadku wartości wskaźnika WIBOR, kredytobiorcy odczują te zmiany najwcześniej po upływie kilku miesięcy.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Kto ustala WIBOR?

Kto ustala WIBOR?
WIBOR to wskaźnik obecny m.in. w umowach kredytów złotówkowych o zmiennym oprocentowaniu. Od wysokości wskaźnika WIBOR zależy rata naszego kredytu....

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...