SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kalkulator WIBOR vs WIRON

Data ostatniej aktualizacji:

Kalkulator WIBOR vs WIRON

Od początku 2023 roku zmienne oprocentowanie kredytów hipotecznych może być ustalane nie tylko na podstawie stawki WIBOR, ale także nowego wskaźnika WIRON. Zmiana wskaźnika WIBOR na inny wskaźnik to element z wprowadzonego w kwietniu 2022 roku pakietu pomocowego dla kredytobiorców, który miał na celu złagodzić skutki dynamicznie rosnących kosztów kredytów hipotecznych.

Skorzystaj z naszej usługi: Unieważnienie umowy WIBOR aby raz na zawsze pozbyć się kredytu.

Kalkulator WIBOR a WIRON

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) to główny wskaźnik, który jest punktem odniesienia dla oprocentowania wielu produktów finansowych w Polsce. WIBOR to średnia stóp procentowych, po jakiej banki są gotowe udzielić pożyczek innym bankom na rynku międzybankowym. Wskazać należy, że WIBOR ustalany jest wyłącznie na podstawie deklaracji dziesięciu największych banków w Polsce, a nie rzeczywistych transakcji. Sam sposób ustalania wysokości wskaźnika WIBOR budzi sporo kontrowersji i podejrzenia o manipulacje w celu zawyżania jego poziomu.

Z uwagi na konieczność przeprowadzenia reformy wskaźników referencyjnych, WIBOR zostanie zastąpiony wskaźnikiem WIRON. WIRON to stopa referencyjna oparta na faktycznych transakcjach międzybankowych, a nie jak WIBOR na deklaracjach banków. Zmiana WIBOR na WIRON ma przyczynić się do większej stabilności i przejrzystości rynku finansowego oraz odbudowy zaufania do instytucji bankowych.

Darmowy kalkulator korzyści WIBOR

Porównanie kalkulatora WIBOR i WIRON

Jakie są zalety i wady korzystania z kalkulatora WIBOR w porównaniu z kalkulatorem WIRON? Zaletą wskaźnika WIRON jest sposób jego ustalania, ponieważ jest on bardziej przejrzysty niż proces ustalania wskaźnika WIBOR. Wysokość wskaźnika WIRON ustalana jest tylko na podstawie zawartych już transakcji overnight. W konsekwencji uznaje się, że WIRON za wskaźnik pozbawiony ryzyka. Za wadę WIBOR można uznać, że jako stawka jest bardziej wrażliwy na cykl podnoszenia stóp procentowych niż stawka WIRON. Wskaźnik WIRON jest bardziej stabilny, rynkowy.

Kancelaria WIBOR opracowała kalkulator korzyści unieważnienia WIBOR. Jeżeli posiadasz już kredyt złotówkowy oparty o oprocentowanie zmienne ze wskaźnikiem WIBOR i nie jesteś pewien jego ważności, skontaktuj się z kancelarią WIBOR. Eksperci kancelarii przeanalizują umowę kredytu złotówkowego pod kątem klauzul abuzywnych.

Różnica pomiędzy kalkulatorem WIBOR i WIRON

Jaka jest różnica między kalkulatorem WIBOR a kalkulatorem WIRON? Wskaźnik WIRON ukazuje koszt pozyskania pieniądza na rynku, uwzględniając jedynie transakcje jednodniowych depozytów niezabezpieczonych. Dzięki temu w dokładny sposób pokazuje jedynie realnie transakcje, wykonane w ciągu jednego dnia.

Z kolei wskaźnik WIBOR wyznaczany jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych przez największe banki działające w Polsce, po odrzuceniu wielkości skrajnych. WIBOR ustalany jest w każdy dzień roboczy o godzinie 11:00.Wskaźnik WIBOR można podzielić na WIBOR 3M oraz WIBOR 6M. WIBOR 3M to wskaźnik określający wysokość oprocentowania kredytów i pożyczek na rynku, na okres 3 miesięcy. W przypadku zastosowania wskaźnika WIBOR 3M oprocentowanie kredytu, a w konsekwencji wysokość raty kredytowej jest aktualizowana raz na kwartał.

Z koleiwskaźnik WIBOR 6M analogicznie określa wysokość oprocentowania kredytów i pożyczek udzielanych między bankami na okres 6 miesięcy. Jeżeli w umowie kredytowej zastrzeżono, że oprocentowanie kredytu zależne będzie od stawki WIBOR 6M to wysokość raty kredytowej będzie ulegać zmianie raz na pół roku. Oba wskaźniki WIBOR i WIRON są obecnie ustalane przez GPW Benchmark

Kalkulator WIBOR a WIRON

Który z kalkulatorów lepiej odzwierciedla aktualną sytuację na rynku finansowym? Aktualną sytuację na rynku finansowym lepiej odzwierciedla wskaźnik WIRON, który jest ustalany na bazie rzeczywistych transakcji. Zmiana wskaźnika WIBOR na WIRON ma wpłynąć na większą stabilność, rzetelność oraz zgodność z międzynarodowymi standardami sektora finansów.

Aktualnie wskaźnik WIBOR (stan na 26 stycznia 2024 roku) w przypadku WIBOR 3M wynosi 5,86%, a w przypadku WIBOR 6M wynosi 5,85%. Z kolei wskaźnik WIRON (stan na 26 stycznia 2024 roku) w przypadku WIRON 1M wynosi 4,56%, w przypadku WIRON 3M wynosi 4,77%, a w przypadku WIRON 6M wynosi 5,24%.