SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jakie są minusy wakacji kredytowych?

Obecna sytuacja kredytobiorców, na którą wpływ ma znaczny wzrost stóp procentowych, a w konsekwencji wzrost wysokości rat kredytu, zmusza kredytobiorców do szukania oszczędności na spłacie swojego zobowiązania. Wakacje kredytowe są jednym z rozwiązań rządowej pomocy dla osób spłacających kredyty hipoteczne, tj. tarczy antykryzysowej dla kredytobiorców.

Sprawdź również: pomoc złotówkowiczom

Jakie są skutki wakacji kredytowych?

Wakacje kredytowe wprowadzone z końcem lipca 2022 roku pozwalają na zawieszenie spłaty pełnej raty kapitałowo-odsetkowej kredytu hipotecznego zaciągniętego w złotych polskich na okres 8 miesięcy – cztery w 2022 roku i cztery w 2023 roku. Wakacje kredytowe dotyczą zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. Terminy na spłatę rat zostaną przedłużone bez żadnych dodatkowych odsetek. Od momentu wprowadzenia wakacji kredytowych, tylko do 10 sierpnia 2022 roku spośród ponad 3,5 mln uprawnionych, wniosek o wakacje kredytowe złożyło 850 tysięcy osób.

Wakacje kredytowe –  plusy i minusy

Zalet skorzystania z wakacji kredytowych są następujące:

  • przywrócenie płynności finansowej – w ostatnim czasie kredytobiorcy muszą mierzyć się ze znacznym wzrostem rat kredytów, a to wszystko z uwagi na wzrost stóp procentowych. Wiele kredytobiorców spotkało się z sytuacją, że ich rata wzrosła nawet o 100 % lub więcej. Stanowi to dla nich bez wątpienia znaczne obciążenie budżetu domowego. Wakacje kredytowe są doraźną pomocą na podreperowanie domowego budżetu,
  • możliwość zaoszczędzenia środków pieniężnych i dokonania nadpłaty kredytu – rząd zachęca, by zaoszczędzone środki finansowe przeznaczyć na nadpłatę kredytu, co spowoduje zmniejszenie wysokości kapitału zobowiązania. Kredytobiorca następnie zdecyduje, czy chce zmniejszyć wysokość raty czy skrócić okres kredytowania.

Minusy wakacji kredytowych w 2023 roku to:

  • zwiększona rata lub dłuższy czas spłaty – należy pamiętać, że odroczenie spłaty raty nie oznacza jej umorzenia. Co za tym idzie niezapłacona kwota kapitału i odsetek musi zostać albo rozłożona na kolejne raty, co spowoduje wzrost kolejnych rat kredytu albo przesunięta, co z kolei wydłuży okres spłaty kredytu. Dlatego tak ważne jest pamiętanie o tym, że wakacje kredytowe nie rozwiążą długoterminowych problemów,
  • konieczność spełnienia warunków – w celu skorzystania z wakacji kredytowych, należy spełnić łącznie warunki, takie jak: zawarcie umowy kredytu hipotecznego w złotych polskich przed 1 lipca 2022 roku oraz zakończenie okresu kredytowania co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty. Nie wszyscy więc kredytobiorcy mogą skorzystać z wakacji kredytowych,
  • pomimo skorzystania z wakacji nadal trzeba ponosić koszty z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową, np. ubezpieczenia pomostowego lub ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Czy opłaca się korzystać z wakacji kredytowych?

Co do zasady, opłaca się korzystać z wakacji kredytowych. Można bowiem zaoszczędzić tysiące złotych. Dodatkowo jeżeli kredytobiorca skorzysta z wakacji kredytowych, a następnie zdecyduje się w tym czasie na nadpłatę, może spłacić dużo większą część kapitału kredytu. W konsekwencji poniesie mniejsze koszty odsetkowe, co wpłynie na zmniejszenie ogólnych kosztów kredytu.

Wakacje kredytowe a BIK  

Skorzystanie z wakacji kredytowych nie wiąże się z automatycznymi kłopotami z uzyskaniem innego kredytu, ponieważ nie będą wpływać na ocenę, jakiej dokonuje BIK (Biuro Informacji Kredytowej). Co prawda banki przekazują do BIK informacje o kredytach objętych wakacjami kredytowymi, jednak nie wpływa ona negatywnie na ocenę punktową BIK, czyli tzw. scoring BIK. Banki zapewniają, że skorzystanie przez klienta z wakacji kredytowych nie wpływa zarówno na ocenę jego zdolności kredytowej, jak i na wydanie decyzji kredytowej.

Kalkulator wakacji kredytowych

Chcąc dowiedzieć się jak wakacje kredytowe wpłyną na spłatę kredytu możesz skorzystać z kalkulatorów oferowanych na różnych stronach internetowych. Dzięki internetowym kalkulatorom kredytobiorca może dowiedzieć się jak zmieni się rata kredytu hipotecznego.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Obniżka stóp procentowych – co to oznacza dla kredytobiorców?

Obniżka stóp procentowych – co to oznacza dla kredytobiorców?
Rada Polityki Pieniężnej ogłosiła obniżkę stóp procentowych NBP. Stopy spadły aż o 75 punktów bazowych. To dobra wiadomość dla kredytobiorców....

Sankcja kredytu darmowego kalkulator

Sankcja kredytu darmowego kalkulator
Kredyt czy pożyczka są świadczeniami odpłatnymi udzielanymi przez banki lub firmy pożyczkowe. Banki i instytucje finansowe udzielają kredytów w celu...

Sankcja kredytu darmowego forum

Sankcja kredytu darmowego forum
Artykuł 45 ustawy o kredycie konsumenckim określa jakie uchybienia w umowie kredytu lub pożyczki umożliwiają kredytobiorcy skorzystanie z sankcji kredytu...