SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jak uzyskać zwrot ubezpieczenia kredytu?

Data ostatniej aktualizacji:

Zwrot ubezpieczenia kredytu

Zawierając umowę kredytu często na początku pokrywamy koszty ubezpieczenia za cały jego okres. W pewnych przypadkach, np. jeżeli spłacimy kredyt przed terminem, możemy zwrócić się o zwrot części składki ubezpieczeniowej proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu. Kiedy przysługuje zwrot ubezpieczenia kredytu? Jak odzyskać składkę ubezpieczenia po wcześniejszej spłacie kredytu?

Jakie są kroki do uzyskania zwrotu składki ubezpieczenia kredytu?

Aby uzyskać zwrot składki ubezpieczenia kredytu należy złożyć do banku wniosek. Można go złożyć osobiście w placówce, wysłać listem poleconym czy też skorzystać z bankowości elektronicznej. We wniosku tym należy wskazać przede wszystkim swoje dane, numer umowy kredytu, żądanie zwrotu składki ubezpieczeniowej wraz z uzasadnieniem czy też numer rachunku bankowego, na który bank ma zwrócić nam pieniądze.

Procedura zwrotu składki ubezpieczenia kredytowego nie jest zbyt skomplikowana, jednak zdarza się, że banki odmawiają wypłaty. Ubezpieczenie kredytu a możliwość odzyskania pieniędzy to realna perspektywa, przy spełnieniu warunków, o którym mowa niżej.

Czy istnieją warunki, które trzeba spełnić, aby uzyskać zwrot ubezpieczenia po spłacie kredytu?

Przede wszystkim zwrot składki ubezpieczeniowej dotyczy tych kredytobiorców, którzy spłacili kredyt przed terminem, wypowiedzieli umowę ubezpieczenia lub też gdy umowa kredytu została wypowiedziana. Co więcej, aby zwrot składki ubezpieczeniowej się należał to musi być ona wcześniej uregulowana na cały okres kredytowania z góry. Informacja o tym zazwyczaj znajduje się w umowie kredytowej lub jej załącznikach. Jeżeli nie jesteśmy pewni, jak było w naszym przypadku warto skontaktować się z bankiem, w którym zaciągnęliśmy kredyt.

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne

Jakie dokumenty są wymagane do złożenia wniosku o zwrot składki ubezpieczenia kredytowego?

Sam wniosek o zwrot składki ubezpieczeniowej nie ma jednego, określonego wzoru. Należy w nim jasno wyrazić swoje żądanie i dobrze jest też je uzasadnić. Tak, aby bank nie miał wątpliwości, dlaczego domagamy się zwrotu składki.

Generalnie wniosek o zwrot ubezpieczenia kredytu nie wymaga żadnych załączników. Zależnie od okoliczności danej sprawy w niektrych przypadkach uzasadnione będzie załączenie dokumentów, które będą potwierdzały nasze twierdzenia. Możemy jednak załączyć do niego np. potwierdzenie spłaty kredytu, jeżeli akurat ta przesłanka wystąpiła. Jeżeli pismo składa pełnomocnik konieczne jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa.

Czy istnieją różnice w procedurze uzyskania zwrotu składki w zależności od rodzaju ubezpieczenia (np. na życie, od utraty pracy)?

Niezależnie od rodzaju ubezpieczenia bank musi w każdy przypadku dokonać weryfikacji podstaw zwrotu składki. Co do zasady bank samodzielnie po wystąpieniu danej przyczyny zwrotu powinien go dokonać, jednak często banki z tym zwlekają. Dlatego też dobrze jest złożyć pismo do banku.

Jak długo trwa proces uzyskania zwrotu składki ubezpieczenia po spłacie kredytu?

Co do zasady, bank powinien rozpatrzyć nasz wniosek w ciągu 30 dni. Wszystko zależy od obciążenia danego banku pracą, stopnia skomplikowania sprawy, a także czasami rodzaju ubezpieczenia. Termin ten nie jest ścisły, pieniądze mogą być na naszym koncie szybciej, jak i po 30 dniach. Warunki uzyskania zwrotu ubezpieczenia po spłacie kredytu muszą być przez bank przeanalizowane. Jeżeli bank omówi wypłaty można złożyć reklamację. Istnieje także możliwość dochodzenia zwrotu składki na drodze postępowania sądowego.

Kancelaria WIBOR od lat pomaga kredytobiorcom w sporach i kontaktach z bankami. Obecnie coraz większym zainteresowaniem cieszą się sprawy kredytobiorców złotówkowych, posiadający umowy kredytowe ze stawką WIBOR. Zachęcamy do skorzystania z darmowego narzędzia – kalkulator WIBOR, który pomoże oszacować kwotę do zwrotu przez bank w przypadku wyeliminowania WIBOR.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162