SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jak sprawdzić WIBOR kredytu?

Data ostatniej aktualizacji:

Jak sprawdzić WIBOR kredytu

W pierwszej dekadzie XXI w. za najpopularniejsze kredyty w Polsce uchodziły kredyty frankowe. Gwałtowny wzrost kursu franka szwajcarskiego, który pociągnął za sobą wzrost rat kredytów frankowych spowodował, że od lat kredyty tego rodzaju nie są już udzielane. Obecnie najpopularniejszymi kredytami hipotecznymi są kredyty udzielane w złotym polskim o zmiennej stopie procentowej. Na oprocentowanie takich kredytów wpływ mają stała marża banku oraz zmienny wskaźnik WIBOR.

Wartość WIBOR kredytu ma więc istotne znaczenie dla wysokości comiesięcznej raty. Stąd też każdy kredytobiorca powinien dowiedzieć się jak sprawdzić WIBOR swojego kredytu?

Jak sprawdzić aktualną wartość WIBOR mojego kredytu?

Jak sama nazwa wskazuje, kredyty o zmiennej stopie procentowej charakteryzują się tym, że ich oprocentowanie zmienia się w czasie trwania umowy. Na zmienność oprocentowania wpływ ma wartość WIBOR. Czy w takim razie można na bieżąco sprawdzić WIBOR kredytu?

Zainteresowany kredytobiorca w łatwy sposób może samodzielnie sprawdzić WIBOR, jaki aktualnie wpływa na wysokość jego rat kredytowych. Informacje jaka jest wartość WIBOR kredytu dostępne są na stronie administratora stawek WIBOR, którym jest GPW Benchmark S.A.,

Przykładowo w marcu 2024 r. (stan na 8 marca 2024 r.) wskaźnik zarówno dla WIBOR 3M, jak i dla WIBOR 6M wyniósł 5,86%.

Znając aktualną wartość WIBOR kredytu oraz kilka dodatkowych danych jak kapitał pozostały do spłaty, czy marża kredytu można obliczyć wartość aktualnej raty kredytu złotówkowego. Kredytobiorca w tym zakresie może skorzystać z prostego w obsłudze i darmowego urządzenia jakim jest kalkulator WIBOR. Kalkulator ten pozwoli również na wstępne oszacowanie wartości ewentualnego roszczenia w sprawie sądowej o WIBOR.

Jak sprawdzić jaki mam WIBOR?

Warto pamiętać, że wskaźnik WIBOR występuje w co najmniej kilku wariantach. W kredytach hipotecznych najczęściej spotykamy tzw. WIBOR 3M oraz WIBOR 6M. Znacznie rzadziej kredyty oprocentowane są według wskaźnika WIBOR 1M. W zależności, który WIBOR zastosowano w naszej umowie kredytowej, wpłynie to na częstotliwość aktualizowania wysokości rat kredytu. WIBOR 1M aktualizuje się w każdym miesiącu, WIBOR 3M zmienia wysokość oprocentowania kredytu raz na kwartał, a WIBOR 6M zmienia oprocentowanie raz na pół roku.

Jak więc sprawdzić jaki WIBOR obowiązuje w naszej umowie? Nie jest to trudne zadanie. Najprościej znaleźć stosowne zapisy w treści samej umowy, ewentualnie skonsultować się z pracownikiem banku.

Darmowy kalkulator korzyści WIBOR

Gdzie na umowie kredytu jest WIBOR?

W każdej umowie kredytu złotówkowego o zmiennej stopie procentowej, przy oprocentowaniu opartym o WIBOR muszą znaleźć się zapisy dotyczące tego jaki WIBOR został zastosowany w danym wypadku. Informacja ta najczęściej znajdować będzie się w części umowy traktującej o oprocentowaniu kredytu

Warto pamiętać, że w umowie będzie wskazany rodzaj zastosowanego WIBOR (przykładowo WIBOR 3M, WIBOR 6M) oraz ewentualnie stawka WIBOR obowiązująca w dniu zawarcia umowy. Nie da się natomiast przewidzieć w jaki sposób WIBOR będzie zmieniał się na przestrzeni obowiązywania umowy kredytowej.

Pozew o WIBOR

Z uwagi na sukcesy spraw frankowych oraz coraz większe wątpliwości co do prawidłowości zapisów umów kredytowych WIBOR, obserwujemy w ostatnich miesiącach zwiększone zainteresowanie pozwami WIBOR. Sprawy o WIBOR są stosunkowo nowymi, nie ma w tym zakresie jeszcze wypracowanego orzecznictwa. W związku z powyższym, przed wniesieniem pozwu, rozsądnie jest skontaktować się z kancelarią WIBOR w celu zasięgnięcia pomocy prawnej.

Kredytobiorcy mają prawo żądać unieważnienia kredytu WIBOR lub usunięcia klauzul umownych dotyczących WIBOR z zapisów umowy. Obydwa rozstrzygnięcia przyniosą wymierną ulgę ekonomiczną.

Sprawdź również: Usunięcie WIBOR z umowy kredytowej 2024 – wszystko co warto wiedzieć

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162