SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jak obliczyć czy mogę skorzystać z wakacji kredytowych 2024?

Data ostatniej aktualizacji:

Jak obliczyć, czy mogę skorzystać z wakacji kredytowych w 2024 roku?

Złożenie wniosku o wakacje kredytowe w 2024 r. wymaga pewnych obliczeń. Nie każdy chętny może skorzystać ze wstrzymania płatności rat. Wprowadzono kryterium dochodowe, które tą możliwość istotnie ogranicza. Zobacz czy możesz skorzystać z wakacji kredytowych?

Jakie są warunki i kryteria kwalifikacji do wakacji kredytowych w 2024 roku?

Aby skorzystać z wakacji kredytowych w 2024 roku należy spełnić pewne warunki. Warunki uzyskania wakacji kredytowych w 2024 roku:

  • kredyt został udzielony w złotówkach;
  • wartość udzielonego kredytu nie może przekraczać 1,2 mln zł;
  • umowa kredytu zawarta była w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych;
  • kredyt musi być zaciągnięty przed 1 lipca 2022 r.;
  • rata kredytu musi przekroczyć 30 proc. dochodu gospodarstwa domowego, chyba że kredytobiorcy w dniu złożenia wniosku mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – wówczas dochód nie będzie istotny.

Jak obliczyć, czy mogę skorzystać z wakacji kredytowych w 2024 roku?

Obliczenie wskaźnika RdD może nastarczać problemów. Najprościej posłużyć się przykładem, aby ukazać jak go obliczyć. Wakacje kredytowe – obliczenia znajdują się poniżej.

Przykład – Załóżmy, że wniosek o wstrzymanie płatności rat składamy w czerwcu. Dochód gospodarstwa domowego wyniósł 6.000 zł w marcu, 6.000 zł w kwietniu i 6.000 zł w maju. Rata kredytu w każdym z tych miesięcy wyniosła 2.500 zł.

Należy obliczyć wskaźnik RdD dla każdego z trzech ostatnich miesięcy. W tym celu ratę kredytu z danego miesiąca należy podzielić przez dochód gospodarstwa domowego z tego miesiąca i mnożyć przez 100%. A więc w marcu RdD wyniesie 2 500 zł / 6 000 zł) * 100% = 41,66% W kwietniu i maju wskaźnik będzie taki sam, bowiem dochód i wysokość raty nie uległy zmianie. Następnie należy dodać 3 obliczone wskaźniki RdD i sumę podzielić przez 3, czyli (41,66% % + 41,66% % + 41,66% %) / 3 = 41,66%

Problemy może powodować także określenie dochodu gospodarstwa domowego. Tutaj na uwadze należy mieć, że miesięczny dochód należy pomniejszyć o miesięczne przychody tj. o: 
1) podatek dochodowy od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu,
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne,
3) alimenty na rzecz innych osób.

Klauzule abuzywne w umowach kredytowych złotówkowych

Jakie dokumenty i informacje są potrzebne do złożenia wniosku o wakacje kredytowe w 2024?

Skorzystanie z wakacji kredytowych wymaga złożenia wniosku do banku, w którym mamy kredyt. Wniosek taki można złożyć przez bankowość elektroniczną lub w placówce banku. Banki na swoich stronach umieszczają wzory takich wniosków. Oprócz swoich danych osobowych i informacji o swojej umowie kredytu należy wskazać czy średnia arytmetyczna wartość wskaźnika RdD za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia tego wniosku przekracza 30%. Oświadczenia składane we wniosku składa się pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

Jakie są najczęstsze bariery dla osób starających się o wakacje kredytowe w 2024?

Największy problem zawieszenia płatności rat w 2024 roku powoduje wprowadzone kryterium dochodowe. Rata kredytu musi bowiem przekroczyć 30 proc. dochodu gospodarstwa domowego. Powoduje ono, że nie każdy, kto chciałby skorzystać z wakacji kredytowych może to zrobić. Zwykle więc złożenie wniosku poprzedza analiza możliwości skorzystania z wakacji kredytowych w 2024 r.

Kancelaria WIBOR przez lata pomaga kredytobiorcom w walce z bankami. Jeżeli posiadasz kredyt w złotówkach zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej analizy umowy kredytu. Dzięki czemu dowiesz się czy Twoja umowa kredytu zawiera postanowienia niedozwolone, jakie są szanse i ryzyka związane z Twoją sprawą WIBOR. Dodatkowo bezpłatny kalkulator WIBOR, wskaże Ci ile możesz zyskać od banku w przypadku wygranej.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162