SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jak oblicza się WIBOR?

Data ostatniej aktualizacji:

Każdy kredytobiorca posiadający kredyt złotówkowy o zmiennej stopie oprocentowania musiał zetknąć się z pojęciem WIBOR. Warto więc odpowiedzieć na pytanie czym jest WIBOR? Wskaźnik WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate) jest to stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom, ustalana w każdy dzień roboczy, o godz. 11:00.

WIBOR służy również do ustalania zmiennego oprocentowania kredytów. W praktyce najczęściej spotykamy się z wskaźnikiem WIBOR 3M (oprocentowanie pożyczki (depozytu) międzybankowego na 3 miesiące) oraz WIBOR 6M (oprocentowanie pożyczki (depozytu) międzybankowego na 6 miesięcy). Rzadziej zdarzają się również inne wskaźniki WIBOR, przykładowo WIBOR 1M (analogicznie do pozostałych – oprocentowanie pożyczki (depozytu) międzybankowego na 1 miesiąc).

Sprawdź również: pomoc złotówkowiczom

Jak obliczyć WIBOR 1M, 3M, 6M?

Jak zostało już wskazane wyżej wskaźnik WIBOR to wartość ustalana z pominięciem kredytobiorców, wyłącznie pomiędzy największymi bankami krajowymi. W uproszczeniu stawkę WIBOR 1M, WIBOR 3M oraz WIBOR 6M oblicza się poprzez wyliczenie średniej arytmetycznej ze stóp procentowych wskazanych przez banki.

Banki biorące udział w wyliczaniu wskaźników WIBOR podają dane dotyczące własnej stawki procentowej. Proces ustalania stawki Wibor nazywany jest fixingiem i powinno wziąć w nim udział co najmniej 10 banków, którym przyznano takie uprawnienie. Sytuacja, w której takich banków jest mniej może zaistnieć jedynie w wyjątkowych okolicznościach.

Po zgłoszeniu propozycji stopy procentowej przez każdy z banków następuje najistotniejszy moment obliczania WIBOR. W momencie tym tzw. agent kalkulacyjny odrzuca dwie najwyższe i dwie najniższe oferty (w przypadku gdy w fixingu bierze udział co najmniej 10 banków), a z pozostałych wylicza się średnią arytmetyczną. Jeżeli w procesie wyliczania WIBOR bierze udział 8-9 banków, agent odrzuca po jednej skrajnej wartości, w przypadku gdy banków jest jeszcze mniej w ogóle nie dokonuje się odrzucenia skrajnych wartości stawki procentowej. Na podstawie takiej stawki aktualizowane i obliczane są poszczególne wskaźniki tj. m.in. WIBOR 1M, WIBOR 3M i WIBOR 6M.

Jaki jest aktualny WIBOR?

Każdy zainteresowany może samodzielnie sprawdzić aktualną wysokość wskaźnika WIBOR. Administrator stawek WIBOR, którym jest GPW Benchmark S.A., publikuje dane na tamta aktualnego WIBOR na swojej stronie internetowej, dostępnej pod adresem https://gpwbenchmark.pl/. W styczniu 2023 r. (stan na 4 stycznia 2023 r.) aktualna stawka WIBOR wynosi dla WIBOR 1M 6,90%, dla WIBOR 3M 7,00%, a dla WIBOR 6M 7,12%.

W wypadku potrzeby zweryfikowania danych archiwalnych dotyczących WIBOR, w szczególności obliczenia średniego WIBOR w danym okresie pomocnym są kalkulatory WIBOR. Na ich podstawie każdy zainteresowany może pozyskać dane odnośnie kształtowania się wskaźnika WIBOR w interesującym go czasokresie i na podstawie takich informacji spróbować dokonać prognozy WIBOR na najbliższą przyszłość.

Ile maksymalnie może wzrosnąć WIBOR?

Ciężko jest o jednoznaczną prognozę WIBOR na przyszłość, tym bardziej o wskazanie ile maksymalnie może wzrosnąć WIBOR. Prognozy WIBOR w znacznej mierze opierają się o przewidywania dalszych kierunków polityki kraju w zakresie podwyższania stóp procentowych. Informacje z początku 2023 r. zdają się sugerować, że w najbliższym czasie nie należy spodziewać się istotnych podwyżek stóp procentowych. W takim wypadku można prognozować, że  wysokości WIBOR 1M, 3M i 6M utrzyma się na mniej więcej aktualnym poziomie tj. ok. 6-8%.