SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Ile wynosi wskaźnik WIRON?

Data ostatniej aktualizacji:

W ofercie jednego banku – ING Banku Śląskiego znajduje się już kredyt mieszkaniowy o zmiennym oprocentowaniu opartym o wskaźnik WIRON 1M. W najbliższym czasie WIRON zastąpi WIBOR i stanie się podstawowym wskaźnikiem dla wielu umów finansowych, w tym kredytów hipotecznych, kredytów gotówkowych oraz innych instrumentów finansowych. Dlatego warto obserwować prognozy wskaźnika WIRON i oferty kolejnych banków.

WIRON ile wynosi?

W grudniu 2023 r. (stan na 27 grudnia 2023 r.) aktualna stawka WIRON Stopy Składane wynosi dla WIRON 1M  4,93930%, WIRON 3M 4,94662%, a dla WIRON 6M 5,52376%.

WIRON aktualny

Aktualny WIRON jest niższy niż na początku 2023 roku. To dobra informacja dla kredytobiorców, którzy zdążyli już skorzystać z nowych ofert banków, gdzie kredyty oprocentowane są na podstawie wskaźnika WIRON.

WIRON 2024

Ile będzie wynosił WIRON w 2024 roku? Wysokość wskaźnika WIRON w 2024 roku zależy od wielu czynników. Po tym jak Rada Polityki Pieniężnej skończyła cykl podwyżek stóp procentowych, a następnie zaczęła je obniżać, różnica między WIRON i WIBOR stopniowo zaczęła się zmniejszać. Jeżeli Rada Polityki Pieniężnej dalej będzie obniżać stopy referencyjne, to WIRON będzie gorszym rozwiązaniem niż WIBOR. W 2024 roku banki mają oferować kredyty hipoteczne oprocentowane według stopy składanej na podstawie indeksu WIRON.

W ostatnim czasie wzrosła liczba spraw sądowych związanych ze wskaźnikiem WIBOR. Podstawą złożenia pozwu WIBOR jest abuzywność postanowień określających wysokość oprocentowania kredytu w oparciu o wskaźnik WIBOR. Wskaźnik WIBOR jest bowiem ustalany wyłącznie na podstawiedeklaracji dziesięciu największych banków w Polsce, a nie rzeczywistych transakcji. Powyższy sposób ustalenia wysokości wskaźnika WIBOR jest kontrowersyjny. Kredytobiorcy podejrzewają banki o manipulacje w celu zawyżania jego poziomu, a w konsekwencji żądają unieważnienia WIBOR. Kancelarią, która posiada bogate doświadczenie w sporach z bankami jest Kancelaria LEX WIBOR, która działa na terenie całej Polski.

WIRON zastąpi WIBOR

Aktualnie WIRON jest wskaźnikiem alternatywnym dla stosowanego powszechnie wskaźnika WIBOR.WIRON różni się od wskaźnika, który zastąpi, czyli WIBOR-u, przede wszystkim sposobem obliczenia. WIRON jest wskaźnikiem jednodniowym odzwierciedlającym koszt pieniądza na jeden dzień i bazuje jedynie na transakcjach. W odróżnieniu do WIBOR wartość wskaźnika WIRON ustalana jest na podstawie danych wstecznych a nie hipotetycznych.

Decyzja o likwidacji wskaźnika WIBOR zapadła w kwietniu 2022 r. w ramach przyjętego przez rząd pakietu pomocowego dla kredytobiorców, których raty kredytu w związku z cyklem podwyżek stóp procentowych diametralnie wzrosły. Na oprocentowanie zmienne kredytu wpływa wskaźnik WIBOR oraz marża banku. Każda kolejna podwyżka stóp procentowych powodowała coraz większe niezadowolenie społeczne i kłopoty osób, posiadających kredyty hipoteczne w złotówkach.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162

Źródło: https://gpwbenchmark.pl/