SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Ile wynosi wskaźnik WIRON w lipcu 2023?

W ofercie jednego banku – ING Banku Śląskiego znajduje się już kredyt mieszkaniowy o zmiennym oprocentowaniu opartym o wskaźnik WIRON 1M. W najbliższym czasie WIRON zastąpi WIBOR i stanie się podstawowym wskaźnikiem dla wielu umów finansowych, w tym kredytów hipotecznych, kredytów gotówkowych oraz innych instrumentów finansowych. Dlatego warto obserwować prognozy wskaźnika WIRON i oferty kolejnych banków.

WIRON zastąpi WIBOR

Aktualnie WIRON jest wskaźnikiem alternatywnym dla stosowanego powszechnie wskaźnika WIBOR.WIRON różni się od wskaźnika, który zastąpi, czyli WIBOR-u, przede wszystkim sposobem obliczenia. WIRON jest wskaźnikiem jednodniowym odzwierciedlającym koszt pieniądza na jeden dzień i bazuje jedynie na transakcjach. W odróżnieniu do WIBOR wartość wskaźnika WIRON ustalana jest na podstawie danych wstecznych a nie hipotetycznych.

Decyzja o likwidacji wskaźnika WIBOR zapadła w kwietniu 2022 r. w ramach przyjętego przez rząd pakietu pomocowego dla kredytobiorców, których raty kredytu w związku z cyklem podwyżek stóp procentowych diametralnie wzrosły. Na oprocentowanie zmienne kredytu wpływa wskaźnik WIBOR oraz marża banku. Każda kolejna podwyżka stóp procentowych powodowała coraz większe niezadowolenie społeczne i kłopoty osób, posiadających kredyty hipoteczne w złotówkach.

Ile wynosi WIRON lipiec 2023?

W lipcu 2023 r. (stan na 21 lipca 2023 r.) aktualna stawka WIRON Stopy Składane wynosi dla WIRON 1M  6,09010%, WIRON 3M 6,00098%, a dla WIRON 6M 5,96117%.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

LexWibor – Opinie Klientów 2023

LexWibor – Opinie Klientów 2023
Kancelaria LexWibor posiada 12- letnie doświadczenie w prawie bankowym, które przełożyło się w tym też czasie na tysiące wygranych spraw....