SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Ile wynosi wskaźnik WIRON dzisiaj?

Data ostatniej aktualizacji:

Ile wynosi wskaźnik WIRON dzisiaj

W najbliższym czasie WIRON, który zastąpi wskaźnik WIBOR stanie się istotnym wskaźnikiem dla wielu umów finansowych, w tym kredytów hipotecznych, kredytów gotówkowych oraz innych instrumentów finansowych.

Sprawdź: Decyzje TSUE a przyszłość WIRON

WIRON – definicja

Wskaźnik WIRON jest to referencyjna stopa procentowa wykorzystywana w polskim systemie finansowym, która zastąpi w niedalekim czasie WIBOR. WIRON ustalany jest na podstawie zbioru depozytowych transakcji jednodniowych (O/N, overnight) przeprowadzanych pomiędzy bankami, instytucjami finansowymi i dużymi przedsiębiorstwami. W odróżnieniu do WIBOR wartość wskaźnika WIRON ustalana jest na podstawie danych wstecznych, a nie hipotetycznych.

Likwidacja WIBOR – proces

Zastąpienie WIBORU wskaźnikiem WIRON jest procesem długofalowym. Procedurą wprowadzenia nowego wskaźnika zajmuje się Narodowa Grupa Robocza złożona z przedstawicieli banków, ministerstwa finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polski, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Fundusz Rozwoju.

Proces zastąpienia wskaźnika WIBOR wskaźnikiem WIRON podzielony jest na etapy. Od 2023 roku banki mogą oferować produkty oparte o wskaźnik WIRON równolegle z produktami opartymi na wskaźniku WIBOR. W tym okresie odbywać ma się także kampania informacyjna o nowym wskaźniku. Proces likwidacji WIBOR ma się zakończyć w 2027 roku, kiedy to wskaźnik WIBOR przestanie być publikowany, a wszystkie dotychczasowe umowy z tym wskaźnikiem zostaną zmienione na inny wskaźnik, prawdopodobnie WIRON, aczolwiek w ostatnim czasie pojawiają się głosy także o innych wskaźnikach.

Ile wynosi WIRON dzisiaj w 2024 roku?

W czerwcu 2024 r. (stan na 24 czerwca 2024 r.) aktualna stawka WIRON Stopy Składane wynosi dla WIRON 1M 5,08%, WIRON 3M 5,16%, a dla WIRON 6M 5,04%.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Zwiększa się liczba spraw wytaczanych bankom przez kredytobiorców WIBOR

Zwiększa się liczba spraw wytaczanych bankom przez kredytobiorców WIBOR
Najnowsze dane wskazują, że liczba pozwów o WIBOR ulega systematycznemu wzrostowi. Obecnie sądy rozpatrują już ponad tysiąc spraw wytoczonych bankom...

Nie tylko frankowicze mogą podważać kredyty

Nie tylko frankowicze mogą podważać kredyty
Bez wątpienia frankowicze przetarli szlaki kredytobiorcom w unieważnianiu umów kredytowych. Sprawy frankowe zalały sądy po 2019 roku. Dodatkowo orzecznictwo ugruntowane...

Prognozy stop procentowych – czerwiec 2024

Prognozy stop procentowych – czerwiec 2024
W dniu 6 czerwca 2024 roku Rada Polityki Pieniężnej kolejny raz w tym roku zdecydowała się pozostawić stopy procentowe NBP...