SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Ile wynosi wskaźnik WIBOR?

Data ostatniej aktualizacji:

Czy można podać bank do sądu

W 2027 roku ma zakończyć się proces likwidacji wskaźnika WIBOR. Aktualnie jednak wskaźnik WIBOR wciąż wpływa na wysokość rat kredytów. Kredytobiorcy z niecierpliwością czekają na obiecywaną obniżkę stóp procentowych. Ile aktualnie wynosi wskaźnik WIBOR?

Ile wynosi WIBOR w maju 2024?

WIBOR ustalany jest w każdy dzień roboczy o godzinie 11:00. Na dzień 10 kwietnia 2024 r. WIBOR 3M wynosił 5,87%, w przypadku WIBOR 6M wskaźnik ten niewiele się różnił i wynosił 5,86%. Aktualnie wskaźnik WIBOR (stan na 9 maja 2024 roku) w przypadku WIBOR 3M wynosi 5,86%, w przypadku WIBOR 6M wskaźnik jest identyczny i również wynosi 5,86%.

Kiedy oprocentowanie kredytów WIBOR spadnie?

Wielu kredytobiorców zastanawia się, jak oprocentowanie kredytów WIBOR będzie się kształtować w najbliższym czasie. Aktualnie stopy procentowe NBP pozostają na niezmienionym poziomie w stosunku do listopada 2023 r., tj. wynoszą 5,75%. We wrześniu 2023 r. stopy procentowe spadły o 75 pkt. bazowych, zaś w październiku o 25 pkt. bazowych. Prognozuje się, że w roku 2024 możliwe są kolejne obniżki stóp procentowych, jednak wydaje się, że będzie miało to miejsce pod koniec roku. Ostatnie posiedzenie decyzyjne Rady Polityki Pieniężnej zwołane w dniach 8-9 maja 2024 r. nie przyniosło decyzji o zmianie stóp procentowych.

Ile wynosi WIBOR 2024?

W ramach umów kredytu hipotecznego banki posługują się głównie dwoma podstawowymi wskaźnikami WIBOR tj. WIBOR 3M (oprocentowania kredytu aktualizowane jest co trzy miesiące, licząc od momentu uruchomienia kredytu) oraz WIBOR 6M (oprocentowania kredytu aktualizowane jest co sześć miesięcy, licząc od momentu uruchomienia kredytu). Dlatego korzystnym jest znajomość wysokości WIBOR dzisiaj, tak i prognoz na przyszłość.

Trudno jest przesądzić o zmianach w wysokości WIBOR w 2024 r. Większość ekonomistów zakłada, że w 2024 r. WIBOR może nieznacznie spaść, jest to jednak silnie uzależnione od sytuacji ekonomicznej w kraju, w tym decyzji RPP i NBP o wysokości stóp procentowych.

W ostatnich latach wskaźnik WIBOR wzbudza wiele niepokoju wśród kredytobiorców złotówkowych, których raty kredytu wzrastały. Nasza kancelaria WIBOR pomaga w sprawach dotyczących roszczeń kredytobiorców przeciwko bankom, w szczególności w zakresie zaskarżenia WIBOR. Istnieje bowiem szereg argumentów przemawiających za tym, że wskaźnik WIBOR jest wadliwy. Pomagamy złotówkowiczom na każdym etapie sprawy WIBOR – dokonujemy analizy dokumentów, składamy pozew WIBOR i reprezentujemy klienta przed sądem. Unieważnienie WIBOR wiąże się z wieloma korzyściami dla kredytobiorcy. Warto więc dokonać darmowej analizy swojej umowy kredytu i dowiedzieć się więcej na temat możliwości działania oraz potencjalnych korzyściach korzystając z kalkulatora WIBOR.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162

Źródło:

https://gpwbenchmark.pl/roczne


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Stopy procentowe nadal bez zmian – nowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej

Stopy procentowe nadal bez zmian – nowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej
Rada Polityki Pieniężnej  zdecydowała, że w maju stopy procentowe pozostaną na takim samym poziomie. Kredytobiorcy cicho liczyli na obniżenie stóp...

Wakacje kredytowe 2024 – Prezydent podpisał ustawę

Wakacje kredytowe 2024 – Prezydent podpisał ustawę
Kredytobiorcy, którzy liczyli na odciążenie domowego budżetu i zawieszenie płatności rat mogą odetchnąć z ulgą. Prezydent podpisał ustawę o wakacjach...

Banki wysyłają do klientów aneksy z „klauzulą awaryjną”

Banki wysyłają do klientów aneksy z „klauzulą awaryjną”
Stawka WIBOR w dalszym ciągu ma decydujące znaczenie przy ustalaniu wysokości oprocentowania zdecydowanej części kredytów. Trend ten utrzyma się jeszcze...