SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Ile wynosi wskaźnik WIBOR w lipcu 2023?

Czy można podać bank do sądu

W 2025 roku ma zakończyć się proces likwidacji wskaźnika WIBOR. Aktualnie jednak wskaźnik WIBOR wciąż wpływa na wysokość rat kredytów. Kredytobiorcy z niecierpliwością czekają na obiecywaną po wakacjach obniżkę stóp procentowych. Ile aktualnie wynosi wskaźnik WIBOR?

Kiedy oprocentowanie kredytów WIBOR spadnie?

Wielu kredytobiorców zastanawia się kiedy oprocentowanie kredytów WIBOR spadnie. Aktualnie stopy procentowe NBP pozostają na niezmienionym poziomie. Główna, referencyjna stopa procentowa od 8 września 2022 r. pozostaje na poziomie 6,75%. Prognozuje się jednak, że po wakacjach nastąpi obniżka stóp procentowych. Najbliższe posiedzenie decyzyjne Rady Polityki Pieniężnej zaplanowano na dzień 5-6 września 2023 r. Wtedy najwcześniej może dojść do pierwszej obniżki stóp procentowych.

Ile wynosi WIBOR lipiec 2023?

W ramach umów kredytu hipotecznego banki posługują się głównie dwoma podstawowymi wskaźnikami WIBOR tj. WIBOR 3M (oprocentowania kredytu aktualizowane jest co trzy miesiące, licząc od momentu uruchomienia kredytu) oraz WIBOR 6M (oprocentowania kredytu aktualizowane jest co sześć miesięcy, licząc od momentu uruchomienia kredytu). Dlatego korzystnym jest znajomość wysokości WIBOR dzisiaj, tak i prognoz na przyszłość. W lipcu 2023 r. (stan na 21 lipca 2023 r.) aktualna stawka WIBOR wynosi dla WIBOR 3M 6,76 %, a dla WIBOR 6M 6,68 %.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

LexWibor – Opinie Klientów 2023

LexWibor – Opinie Klientów 2023
Kancelaria LexWibor posiada 12- letnie doświadczenie w prawie bankowym, które przełożyło się w tym też czasie na tysiące wygranych spraw....