SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Ile spadnie rata po nadpłacie kredytu?

Data ostatniej aktualizacji:

Ile spadnie rata po nadpłacie kredytu?

Nadpłata kredytu oznacza, że kredytobiorca wpłacił dodatkową kwotę na spłatę kapitału poza regularnymi ratami. Nadpłata kredytu przez kredytobiorcę wpływa na spłatę dalszych rat. Skutki nadpłaty zależą od regulaminu banku oraz od warunków umowy kredytowej. Warto zauważyć, że banki mogą mieć różne zasady dotyczące nadpłat kredytu, dlatego przed dokonaniem nadpłaty kredytu warto skonsultować się bezpośrednio z bankiem, aby uzyskać dokładne informacje na temat tego, jak nadpłata wpłynie na twoje raty kredytu.

Sprawdź: Kalkulator WIBOR

Skrócenie okresu spłaty kredytu

Okres kredytowania to określony w umowie okres, w którym kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kredyt, czyli kwotę główną wraz odsetkami i innymi kosztami. Kredytobiorca dokonując nadpłaty kredytu może wybrać opcję skrócenia okresu spłaty.

Skrócenie okresu spłaty oznacza, że kredytobiorca będzie płacił mniejszą liczbę rat, co może prowadzić do obniżenia całkowitej kwoty odsetek oraz innych kosztów, które będzie musiał zapłacić.

Zaznaczyć należy, że wcześniejsza spłata kredytu może wiązać się z koniecznością zapłaty rekompensaty na rzecz banku z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązania w pierwszych latach kredytowania. Planując nadpłatę kredytu, warto więc wstrzymać się do momentu, kiedy bank nie będzie mógł już naliczyć rekompensaty z tytułu spłaty całości lub części zobowiązania przed terminem określonym w umowie. W przypadku kredytów hipotecznych z oprocentowaniem zmiennym najczęściej jest to okres do 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

Obniżenie wysokości raty

Niektóre banki umożliwiają klientom obniżenie wysokości rat po nadpłacie. W praktyce oznacza to, że bank przeliczy harmonogram spłaty kredytu, uwzględniając nadpłatę i dostosuje wysokość kolejnych rat w taki sposób, aby nadal spłacić kredyt w wyznaczonym, w umowie kredytowej terminie, ale przy niższej miesięcznej kwocie.

Jeżeli kredytobiorca dokonuje nadpłat kredytu regularnie, to po pewnym czasie miesięczna rata kredytu stanie się znacznie mniejsze. Obniżenie raty kredytu bez wątpienia stanowi dobre rozwiązanie do podratowania comiesięcznego domowego budżetu. Obniżenie wysokości raty kredytu jest również dobrym rozwiązaniem dla osób, które planują uzyskanie kolejnego kredytu.

Ile spadnie rata po nadpłacie kredytu?

Jeżeli po nadpłacie kredytobiorca zdecyduje się na zmniejszenie raty i będzie dokonywał nadpłat regularnie, to po pewnym czasie miesięczne zobowiązania staną się znacznie mniejsze. W celu obliczenia ile spadnie rata po nadpłacie kredytu możesz skorzystać z kalkulatorów dostępnych w Internecie.

Uzupełniając podstawowe informacje o swoim kredycie kwotę kredytu, wysokość oprocentowania, okres kredytowania oraz rodzaj rat (równe czy malejące), wyliczysz ile zaoszczędzisz dokonując nadpłaty kredytu.

Czytaj również: Czy warto nadpłacać kredyt przy wysokich stopach procentowych?

Pozew WIBOR

Sposobem na obniżenie raty kredytu jest usunięcie z kredytu wskaźnika WIBOR. W tym celu należy złożyć pozew WIBOR do sądu przeciwko bankowi i podnieść nieważność postanowień dotyczących oprocentowania zmiennego opartego o wskaźnik WIBOR. Wskaźnik WIBOR, który wpływa na wysokość oprocentowania kredytu jest ustalany w sposób sztuczny, a wpływ na jego wysokość mają same banki. WIBOR nie odzwierciedla realnych kosztów pozyskania kapitału przez bank, dlatego postanowienia umowy dotyczące WIBOR mogą być niedozwolone.

Procesy sądowe mają na celu usunięcie zapisów dotyczących WIBOR z umów kredytowych, co z kolei wpłynie na zmniejszenie raty kredytu, jak również unieważnienie całej umowy kredytowej, podobnie jak w przypadku kredytów frankowych.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162

Ile spadnie rata po nadpłacie kredytu