Ile maksymalnie może wzrosnąć WIBOR?

Przez pojęcie WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate) rozumie się stopę procentową, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom. Z uwagi na fakt, że wskaźnik WIBOR ma istotne znaczenie na wysokość oprocentowania kredytu hipotecznego o zmiennej stopie procentowej warto zadać sobie pytanie ile maksymalnie może wzrosnąć WIBOR. Żeby odpowiedzieć na tak zadane pytanie warto wcześniej dowiedzieć się od czego zależny jest wzrost stawki WIBOR oraz kto ustala WIBOR. Powyższe informację pozwalają na oszacowanie, ile maksymalnie wzrośnie WIBOR i przede wszystkim kiedy wskaźnik WIBOR zacznie spadać.

WIBOR 3M, WIBOR 6M kredyt gotówkowy i hipoteczny

W umowach kredytowych o zmiennej stopie procentowej banki najczęściej posługują się dwoma stawkami WIBOR – WIBOR 3M (oprocentowanie pożyczki (depozytu) międzybankowego na 3 miesiące) oraz WIBOR 6M (oprocentowanie pożyczki (depozytu) międzybankowego na 6 miesięcy).

WIBOR 3M zmienia więc wysokość oprocentowania kredytu raz na kwartał, a WIBOR 6M zmienia oprocentowanie raz na pół roku. Obecnie (stan na grudzień 2022 r.) WIBOR dla kredytów hipotecznych wynosi dla WIBOR 3M i 6M ok. 7%, a prognozy WIBOR na najbliższą przyszłość każą przypuszczać, że mniej więcej taka stawka powinna utrzymać się w nadchodzących miesiącach.

Warto pamiętać, że wskaźnik WIBOR wpływa na wysokość rat kredytowych nie tylko kredytów hipotecznych. WIBOR stosowany jest również w kredytach gotówkowych o zmiennym oprocentowaniu. Kredytobiorcy, którzy zawarli umowę kredytu gotówkowego również zależni są od wzrostów i spadków wskaźnika WIBOR, na zasadach analogicznych jak kredytobiorcy kredytów hipotecznych.

Kto ustala WIBOR

Wiele osób zadaje sobie pytanie kto ustala stawki WIBOR. Wysokość WIBOR 3M i 6M ustalają między sobą banki, przy czym ustalona wysokość WIBOR zależy od czynników zewnętrznych, w szczególności związanych z polityką monetarną rządu w tym wysokością stóp procentowych.

W uproszczeniu mówiąc gdy stopy procentowe są niskie WIBOR spada, gdy wzrasta wartość stóp procentowych rośnie również WIBOR. Kurs WIBOR, tak aktualny, jak i archiwalny, można sprawdzić na stronie internetowej administratora stawek WIBOR – GPW Benchmark S.A. (https://gpwbenchmark.pl/).

WIBOR znika

Powszechnie znany jest fakt, że WIBOR znika powoli z rynku polskich kredytów. Zmiany w prawie, postulowane przez Ministerstwo Finansów, sprawiły, że począwszy od 2023 r. wskaźnik WIBOR ma być stopniowo zastępowany „nowym WIBOREM” tzw. wskaźnikiem WIRON. WIBOR zniknąć ma całkowicie dopiero w 2025 r., do tego czasu więc oprocentowanie kredytów opartych o WIBOR 3M, czy 6M będzie spadać lub rosnąć w zależności od zmian stawek WIBOR.

„Nowy WIBOR” jak potocznie nazywany jest wskaźnik WIRON, różni się od dotychczasowego WIBOR większą stabilnością i mniejszą podatnością na zmiany wysokości stóp procentowych. Należy jednak pamiętać, że ma to zarówno dobre, jak i złe strony. W przypadku podwyżki stóp procentowych raty kredytów opartych o wskaźnik WIRON powinny rosnąć wolniej niż obecnie. Z drugiej strony mechanizm ten zadziała analogicznie w przypadku obniżenia stóp procentowych WIRON będzie spadał wolniej niż spadałby wskaźnik WIBOR.

Ile maksymalnie może wzrosnąć WIBOR? Jakie są prognozy WIBOR na przyszłość

Do czasu trwałego usunięcia WIBOR to, czy WIBOR 3M i 6M będą dalej rosnąć, czy też zaczną spadać zależeć będzie od kierunku polityki w zakresie wysokości stóp procentowych. Prognozy WIBOR na przyszłość bazują więc na trudnej do przewidzenia okoliczności tj. dalszych planów w zakresie polityki monetarnej rządu. Brak dalszych podwyżek stóp procentowych wpłynąć powinien utrzymania wysokości WIBOR 3M i 6M na ok. 6-8%. W takim wypadku nie należy spodziewać się dalszych, istotnych wzrostów wskaźnika WIBOR w roku 2023. WIBOR zacząć spadać powinien natomiast wraz z obniżką stop procentowych zapowiadaną na koniec 2023 r.

Trzeba przy tym pamiętać, że są to prognozy wstępne. Wystąpienie istotnych zjawisk zewnętrznych (pogłębiająca się inflacja, przedłużająca wojna, powrót pandemii) może wpłynąć na zmianę zapowiadanego kursu stabilizacji i obniżania stóp procentowych i w efekcie doprowadzi do wzrostu stawki WIBOR.

R. pr. Maciej Fiedorowicz WA-15162

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI