SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Czy WIBOR zniknie?

Data ostatniej aktualizacji:

Obecna sytuacja kredytobiorców, na którą wpływ ma znaczny wzrost stóp procentowych, a w konsekwencji wzrost wysokości rat kredytu, zmusza kredytobiorców do szukania oszczędności na spłacie swojego zobowiązania.

Likwidacja wskaźnika WIBOR jest jednym z rozwiązań rządowej pomocy dla osób spłacających kredyty hipoteczne, tj. tarczy antykryzysowej dla kredytobiorców. Nowy wskaźnik ma być niższy od WIBOR, co w konsekwencji skutkować będzie mniejszą skalą wzrostu oprocentowania oraz wysokości rat kredytów hipotecznych. Kiedy zastąpią WIBOR?

Sprawdź również: kancelaria WIBOR

WIBOR od kiedy istnieje?

Wskaźnik WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate) to wysokość oprocentowania, po jakiej banki nawzajem pożyczają sobie pieniądze.

WIBOR wyznaczany jest od 1993 roku jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych przez największe banki działające w Polsce, po odrzuceniu wielkości skrajnych. WIBOR ustalany jest w każdy dzień roboczy o godzinie 11:00. Wskaźnik WIBOR można podzielić na WIBOR 3M oraz WIBOR 6M.

WIBOR 3M to wskaźnik określający wysokość oprocentowania kredytów i pożyczek na rynku, na okres 3 miesięcy. Oprocentowanie kredytu, a w konsekwencji wysokość raty kredytowej będzie aktualizowana raz na kwartał.

Wskaźnik WIBOR 6M analogicznie określa wysokość oprocentowania kredytów i pożyczek udzielanych między bankami na okres 6 miesięcy. Jeżeli w umowie kredytowej zastrzeżono, że oprocentowanie kredytu zależne będzie od stawki WIBOR 6M to wysokość raty kredytowej będzie ulegać zmianie raz na pół roku.

Co z WIBOREM w 2023 roku?

WIBOR w 2023 roku jeszcze całkowicie nie zniknie. Co prawda z zapowiedzi rządu można było wywnioskować, że WIBOR zniknie już od stycznia 2023 roku. Jednakże zarówno analitycy, jak i banki, mają co do tego inne zdanie, ponieważ likwidacja WIBOR wiąże się z wieloma zmianami w systemie bankowym. Proces likwidacji WIBOR będzie stopniowy. W 2023 roku, w ofertach banków mają pojawić się pierwsze kredyty oparte na wskaźniku WIRON. Cały proces zastąpienia wskaźnika WIBOR na WIRON potrawa do 2025 roku.

Narodowa Grupa Robocza, w skład której wchodzą między innymi przedstawiciele banków, ministerstwa finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polski, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Fundusz Rozwoju jest odpowiedzialna za proces wprowadzenie nowego wskaźnika, który ma zakończyć się w 2025 roku. Wtedy wskaźnik WIBOR przestanie być publikowany, a warunki wszystkich dotychczasowych umów opartych na WIBOR zostaną zmienione na wskaźnik WIRON. Na pytanie kiedy likwidacja WIBOR należy wskazać, że najprawdopodobniej w 2025 roku.

Czym będzie zastąpiony WIBOR?

WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight), który wcześniej nazywał się WIRD (Warszawski Indeks Rynku Depozytowego), zastąpi WIBOR jako podstawę wyliczania oprocentowania kredytów.

Do zmiany nazwy wskaźnika doszło na początku września. Wskaźnik WIRON opracowywany jest na danych dotyczących transakcji overnight, zaś nowa nazwa ma na celu lepiej oddać charakter wskaźnika.

Komisja Nadzoru Finansowego zwróciła uwagę na okoliczność, że wybór indeksu oraz parametrów metodologii jego formułowania został dokonany po konsultacjach społecznych z podmiotami rynku finansowego i niefinansowego. Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej dokonał wyboru nowego wskaźnika spośród trzech propozycji: WIRD, WIRF i WRR, opierając się na ocenie cech ilościowych i jakościowych poszczególnych indeksów.

Likwidacja WIBOR a kredyt hipoteczny

Wskaźnik WIBOR wpływa na wysokość rat kredytowych, nie tylko kredytów hipotecznych. WIBOR stosowany jest również w kredytach gotówkowych o zmiennym oprocentowaniu. Kredytobiorcy, którzy zawarli umowę kredytu gotówkowego również zależni są od wzrostów i spadków wskaźnika WIBOR, na zasadach analogicznych jak kredytobiorcy kredytów hipotecznych.

Główną korzyścią płynącą z likwidacji WIBOR ma być zmniejszenie wysokości oprocentowania kredytów hipotecznych oraz gotówkowych udzielonych w złotych polskich. Konsekwencją będzie obniżenie kosztów kredytowania, a przede wszystkim obniżenie wysokości bieżących rat dla kredytobiorców.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Ruszyły wakacje kredytowe – co warto wiedzieć?

Ruszyły wakacje kredytowe – co warto wiedzieć?
Wakacje kredytowe, a więc zawieszenie płatności raty kredytu można uzyskać już w czerwcu! Aby jednak wstrzymać płatność raty należy wcześniej...

Czy unieważnienie umowy kredytowej w złotówkach jest bardziej skomplikowane niż w innych walutach?

Czy unieważnienie umowy kredytowej w złotówkach jest bardziej skomplikowane niż w innych walutach?
Unieważnienie umowy kredytowej, zarówno w złotówkach, jak i w innych walutach, może być skomplikowane, jednak stopień trudności może różnić się...

Co dalej z kredytem zero procent?

Co dalej z kredytem zero procent?
Polacy w dalszym ciągu czekają na obiecany kredyt zero procent. Do 17 maja 2024 roku trwał etap konsultacji. Na ostateczną...