SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Czy WIBOR może być stały?

Data ostatniej aktualizacji:

Czy WIBOR może być stały

Obecnie coraz częściej w środkach masowego przekazu słyszy się o stawce WIBOR. A to głównie za sprawą tego, że wraz ze wzrostem WIBOR rośnie rata kredytu. Wielu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty złotówkowe z oprocentowaniem zmiennym zadaje sobie pytanie – czy WIBOR może być stały lub czy jest szansa, że w najbliższym czasie chociaż spadnie?

Sprawdź również: kancelaria WIBOR

WIBOR – czym jest?

WIBOR to stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom komercyjnym. WIBOR obliczany jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania w największych bankach krajowych, przy odrzuceniu wartości skrajnych. Wysokość stawki WIBOR ustalana jest każdego dnia roboczego i ma kluczowe znaczenie dla całego rynku finansowego. 

Czy WIBOR może być stały?

Odpowiadając na powyższe pytanie – WIBOR nie może być stały. Jest on co do zasady zmienny. Dlatego też kredyty z oprocentowaniem zmiennym charakteryzują się zmienną ratą.

Co oznacza WIBOR 3M, WIBOR 6M?

W swojej umowie kredytowej kredytobiorca mający kredyt z oprocentowaniem zmiennym znajdzie informacje, jaka jest jego stawka WIBOR. Co ważne WIBOR ustalany jest na określony okres. W umowach kredytów hipotecznych najczęściej występuje WIBOR 3M lub WIBOR 6M. Stawka WIBOR 3M oznacza, że bank sprawdza poziom WIBOR raz na trzy miesiące i w oparciu o to aktualizuje oprocentowanie kredytu. Przy stawce WIBOR 6M jest on aktualizowany raz na pół roku.

Oprocentowanie stałe – czy może się zmienić?

Podkreślić należy, że WIBOR dotyczy tylko kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty z oprocentowaniem zmiennym. Kredytobiorców z oprocentowaniem stałym WIBOR nie dotyczy – ich raty kredytowe są stałe, niezależne od stawki WIBOR.  Dopiero po okresie, w którym obowiązuje w naszej umowie oprocentowanie stałe (zazwyczaj na 5 lat od zawarcia umowy kredytu) sytuacja może się zmienić. Po upływie tego okresu bank wówczas zaproponuje kredytobiorcy oprocentowanie stałe na kolejny okres. W przypadku braku zaakceptowania stawki oprocentowania stałego, kredyt zamieni się w kredyt ze zmiennym oprocentowaniem z marżą zapisaną w umowie oraz aktualną stopą referencyjną.

Czy warto przejść na oprocentowanie stałe?

Kredyty ze stałym oprocentowaniem charakteryzują się dużo większą przewidywalnością. Posiadając taki kredyt możemy lepiej planować nasze wydatki, bo wiemy, że rata kredytu co miesiąc będzie w tej samej wysokości.  Zmiana oprocentowania ze zmiennego na stałe będzie najkorzystniejsza w przypadku wzrostu stóp procentowych. Nie ma jednak gwarancji, że w najbliższym czasie stopy procentowe znacząco pójdą w górę. Jeżeli nastąpi podwyższenie stawki WIBOR to zyskają kredytobiorcy ze stałym oprocentowaniem, bowiem podwyżka WIBOR spowoduje wyższą ratę kredytów ze zmiennym oprocentowaniem.

Oprocentowanie stałe czy zmienne – co lepsze?

Nie ma jednej poprawnej odpowiedzi, które oprocentowanie – stałe czy zmienne jest lepsze. Plusem kredytu z oprocentowaniem stałym jest to, że kredytobiorca może ściśle kontrolować swoje miesięczne wydatki. Stała rata kredytu pozwala bowiem precyzyjniej panować nad domowym budżetem. Kredyt z oprocentowaniem zmiennym wiąże się z ryzykiem towarzyszącym zmianom wysokości m.in. stawki WIBOR, a w konsekwencji zmianom rat kredytu. Jednak przy spadku WIBOR jego koszt może być mniejszy niż przy kredycie z oprocentowaniem stałym.

Kiedy spadnie WIBOR?

Odkąd WIBOR rośnie, kredytobiorcy zadają sobie pytanie jak długo to będzie trwać. Oczywiście nikt nie jest w stanie przewidzieć sytuacji gospodarczej za kilka lat, a nawet kilka miesięcy. Prognozy WIBOR są w znacznym stopniu związane z dalszymi kierunków polityki kraju w zakresie podwyższania stóp procentowych. Obecne sytuacja w kraju sugeruje, że w najbliższym czasie nie należy spodziewać się istotnych podwyżek stóp procentowych. Wobec czego nie należy spodziewać się drastycznego wzrostu stawki WIBOR. Przewiduje się, że w najbliższym czasie WIBOR utrzyma się aktualnym poziomie tj. ok. 6-8%.

WIBOR – kiedy zniknie?

Obecnie WIBOR zaczyna zastępować inny wskaźnik WIRON, który ma być mniej podatny na zmienną sytuację na rynkach finansowych. Banki mogą oferować kredyty bazujące na wskaźniku WIRON od początku 2023 r. Całkowite zaś wyeliminowanie wskaźnika WIBOR i zastąpienie go stawką WIRON ma nastąpić do 2025 roku.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Kto ustala WIBOR?

Kto ustala WIBOR?
WIBOR to wskaźnik obecny m.in. w umowach kredytów złotówkowych o zmiennym oprocentowaniu. Od wysokości wskaźnika WIBOR zależy rata naszego kredytu....

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...