SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Czy WIBOR będzie dalej spadał?

Wibor - prognozy 2024

Od momentu gdy Rada Polityki Pieniężnej ostatni raz podniosła stopy procentowe (we wrześniu 2022 r.), minął już ponad rok. Od tego czasu stopy procentowe utrzymywały się na stałym poziomie, a jesienią bieżącego roku doszło nawet do pierwszej od dawna obniżki stóp procentowych.

Okoliczności te wpłynęły na spadek wartości wskaźnika WIBOR. Obecnie (dane na 23 października 2023 r.) WIBOR 3M wynosi 5,67%, a WIBOR 6M 5,58% i są to najniższe wartości od wielu miesięcy.

Sprawdź również: Pozew WIBOR

Jak obniżenie stóp procentowych wpłynie na ratę kredytu WIBOR?

Obniżenie WIBOR jest bardzo dobrą wiadomością dla kredytobiorców kredytów złotówkowych o zmiennej stopie procentowej. Na wysokość oprocentowania kredytów WIBOR składają się dwa czynniki – stała marża banku wskazana w treści umowy oraz zmienna wartości wskaźnika WIBOR. Łatwo więc dostrzec zależność – wraz ze spadkiem wartości WIBOR, obniżeniu ulega również wysokość raty kredytu złotówkowego o zmiennej stopie procentowej.

Warto przy tym pamiętać, że wysokość rat kredytów opartych o WIBOR 3M aktualizowana jest raz na kwartał, a WIBOR 6M raz na pół roku. Oznacza to, że na rzeczywistą obniżek raty kredytu będzie trzeba jeszcze trochę poczekać.

WIBOR prognozy 2024

Nigdy nie da się z całą pewnością przewidzieć prognoz ekonomicznych. Jeżeli jednak w 2024 r. inflacja utrzyma się na obecnym poziomie lub będzie dalej spadać należy spodziewać się dalszych obniżek stóp procentowych przez RPP. Obniżanie stóp procentowych z pewnością przyczyni się natomiast do spadku wysokości wskaźnika WIBOR.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...

Unieważnienie kredytu w złotówkach w Warszawie

Unieważnienie kredytu w złotówkach w Warszawie
Wiele słyszy się o unieważnianiu umów kredytów frankowych. Jednak kredytobiorcy złotówkowi, którzy zawarli kredyt z oprocentowaniem zmiennym opartym o wskaźnik...