SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Czy po upadłości konsumenckiej można wziąć kredyt?

Data ostatniej aktualizacji:

symbol obciążenia, figurka człowieka próbuje iść z przymocowanym do nogi wózkiem zakupowym

Obecnie coraz więcej osób, nie radząc sobie z zaciągniętymi zobowiązaniami, decyduje się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka daje możliwość pozbycia się długów i wyjścia na prostą. Warto wiedzieć, jakie konsekwencje niesie za sobą upadłość konsumencka. Sprawdź, czy po ogłoszeniu upadłości można wziąć kredyt.

Kredyt po upadłości konsumenckiej – czy to możliwe?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z umorzeniem całości lub części długów. Dlatego też coraz więcej osób chcąc rozpocząć nowy start, decyduje się właśnie na to rozwiązanie. Należy wiedzieć, że procedura związana z upadłością konsumencką składa się z kilku etapów. Pierwszym etapem jest postępowanie sądowe, w którym sąd orzeka o ogłoszeniu upadłości. Od tego momentu pieczę nad majątkiem upadłego sprawuje syndyk. Nie jest możliwe wówczas swobodne zarządzanie własnym majątkiem. Oznacza to, że bez zgody sądu nie można na przykład wziąć sprzętu na raty czy kredytu. Syndyk czuwa nad tym, aby wykonany został plan spłaty. Po spłacie zobowiązań określonych w planie spłaty, upadły nie podlega już kontroli syndyka i może samodzielnie decydować o swoim majątku. 

Osoby, które ogłosiły upadłość konsumencką, mogą zaciągnąć w przyszłości kolejne zobowiązania. Brak jest przepisów, które tego by zabraniały. Jednak w rzeczywistości zaciągnięcie kredytu w przypadku wcześniejszego ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest trudne. Instytucje finansowe mają bowiem dostęp do historii naszego kredytowania i wiedzą o naszych wcześniejszych problemach.

Przede wszystkim każdy zaciągający zobowiązanie w banku trafia do rejestru BIK (Biura Informacji Kredytowej). W rejestrze tym gromadzone są dane dotyczące między innymi wysokości zobowiązań, rat oraz tego, czy są one regulowane w terminie. Po pierwsze, wszelkie wpisy związane z opóźnieniami w spłacie zobowiązań będą widniały w rejestrze przez 5 lat. Zatem wpisy te nie znikną po ogłoszeniu upadłości. Większe szanse na uzyskanie kredytu pojawiają się, gdy dane te nie widnieją już w BIK, a poza tym przyszły kredytobiorca osiąga stabilne, wysokie dochody. Jednak informacja o ogłoszeniu upadłości również będzie odnotowana w Biurze Informacji Kredytowej. Informacja ta będzie widoczna już nie 5, a 10 lat. Informacje z BIK będą dostępne dla potencjalnego kredytodawcy, co w sposób oczywisty może wpłynąć na decyzję o przyznaniu finansowania.

Pożyczki dla upadłych 

Przy kredycie instytucja finansowa dokładnie sprawdza naszą wcześniejszą historię kredytowania i analizuje sytuację finansową. Jednak, chcąc uzyskać pożyczkę, nasze problemy finansowe niekoniecznie muszą stanowić przeszkodę. Na rynku istnieje wiele instytucji parabankowych, które udzielają pożyczek, często nie zaglądając do informacji zawartych w Biurze Informacji Kredytowej i bez względu na wcześniejszą historię kredytową. Niektóre z instytucji wprost reklamują się jako udzielające pożyczek dla zadłużonych. Takie pożyczki jednak wiążą się dla pożyczkodawcy z dużym ryzykiem, dlatego też oprocentowanie przy tych pożyczkach jest bardzo wysokie. Zawsze warto dwa razy pomyśleć, czy zaciągnięcie takiej pożyczki to, aby dobre rozwiązanie.

Upadłość konsumencka – pożyczki chwilówki dla zadłużonych

Chwilówki dla zadłużonych to pożyczki, których uzyskanie nie jest zbyt skomplikowane. Formalności są przy chwilówkach ograniczone do minimum, co ma zachęcać do ich zaciągania. Na zaciągnięcie chwilówek zazwyczaj decydują się właśnie osoby posiadające wpisy w rejestrach dłużników oraz będące w ciężkiej sytuacji finansowej, którym szybko potrzebny jest zastrzyk gotówki. Co jednak istotne zaciąganie chwilówek często kończy się wpadnięciem w kolejne długi. Pożyczki te są wysoko oprocentowane, stąd też należy dobrze zastanowić się nad ich zaciągnięciem. Zazwyczaj brak regularnej spłaty chwilówki skutkuje naliczaniem maksymalnych odsetek za opóźnienie, co zwiększa wysokości ogólnego zadłużenia.

Przeczytaj więcej na temat – upadłość konsumencka a kredyt hipoteczny

Kredyt po upadłości konsumenckiej – co jeszcze warto wiedzieć?

  • To, czy dana instytucja finansowa udzieli nam kredytu po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, zależy każdorazowo od indywidualnej decyzji banku.
  • Większe szanse na dostanie kredytu mają Ci upadli, których wpisy w BIK znikną, a więc po 5 latach od spłaty wszystkich zobowiązań.
  • Informacja o upadłości widnieje w BIK 10 lat od dnia jej ogłoszenia. Nie można samodzielnie usunąć informacji o upadłości konsumenckiej z BIK.
  • Większe szanse na kredyt mają ci, których sytuacja po ogłoszeniu upadłości uległa znacznej poprawie, przykładowo w wyniku zmiany pracy na lepiej płatną.
  • Zaciągnięcie kredytu czy pożyczki zawsze powinno być poprzedzone szczegółową analizą dokumentów oraz porównaniem ofert dostępnych na rynku.

Autor: R. pr. Maciej Fiedorowicz WA-15162

Źródło: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/kompleksowa-pomoc-zadluzonym-i-skuteczna-walka-z-lichwiarzami