SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Co z WIBOR-em w 2023?

Odpowiedź na pytanie co będzie działo się WIBOREM w 2023 r. należy uzależnić od konkretnego stanu faktycznego. Istotnym jest bowiem, czy pytamy o umowy kredytowe zawarte w 2023 r., czy kredytu zaciągnięte jeszcze przed rokiem 2023.

W zakresie umów kredytowych zawieranych w 2023 r. należy pamiętać, że ich oprocentowanie, stopniowo, nie będzie już oparte o wskaźnik WIBOR. Na mocy nowych regulacji powstałych z inicjatywy Ministerstwa Finansów od 2023 r. WIBOR ma być sukcesywnie zastępowany innym wskaźnikiem tzw. WIRON, zwanym potocznie nowym WIBOR-em.

Z informacji udostępnionych przez Ministerstwo Finansów wynika, że pierwsze umowy kredytowe oparte o WIRON powinny pojawić się na rynku od 1 lipca 2023 r. Co istotne usunięcie WIBOR-u w pełni nastąpić ma dopiero w 2025 r. Do tego czasu wskaźnik ten w dalszym ciągu będzie wpływał na wysokość rat w kredytach o zmiennym oprocentowaniu. W celu zrozumienia w jaki sposób dokładnie WIBOR oddziałuje na oprocentowanie kredytu warto zasięgnąć opinii prawników kancelarii specjalizującej się w sprawach WIBOR.

Prognozy WIBOR na 2023 r.

Prognozy WIBOR na rok 2023 uzależnione są w znacznej mierze od decyzji RPP w zakresie podwyższania stóp procentowych. Brak takich podwyżek (taka sytuacja ma miejsce w pierwszym kwartale 2023 r.) powinien wpłynąć na utrzymanie wysokości WIBOR na poziomie ok. 6-8%. Jeżeli natomiast, zgodnie z zapowiedziami, z końcem 2023 r. dojdzie do obniżania wartości stóp procentowych, to należy spodziewać się, że doprowadzi to do pewnego obniżenia wartości WIBOR. Trudno jednak zakładać, żeby wskaźnik ten osiągnął rekordowo niski poziom z przełomu 2020 i 2021 r.

Nowy WIBOR – ile wynosi?

Jak zostało już wyżej wskazane, mimo że do całkowitej zmiany wskaźnika WIBOR na WIRON dojdzie dopiero w 2025 r., już w 2023 r. wysokość rat części nowych kredytów zależna będzie od wskaźnika WIRON. Warto więc odpowiedzieć sobie na pytanie ile wynosi obecnie wskaźnik WIRON?

Każdorazowo dane dotyczące aktualnych wysokości WIRON oraz jego wartości archiwalnej sprawdzić można na stronie internetowej administratora WIRON tj. GPW Benchmark S.A. (https://gpwbenchmark.pl/). Z informacji opublikowanych przez GPW Benchmark S.A. wynika, że w pierwszej połowie marca 2023 r. wartość WIRON 3M wynosi około 5,87%, a wartość wskaźnika WIRON 6M jest nieco wyższa i oscyluje w granicach 6,12%.

Czy warto teraz przechodzić na stałe oprocentowanie?

Odpowiadając na pytanie, czy warto teraz przechodzić na stałe oprocentowanie wskazać należy, że główną zaletą kredytów o stałej stopie procentowej jest ich przewidywalność i stabilność. Wysokość raty w takich umowach kredytowych jest z góry określona i nie zmienia się na skutek czynników zewnętrznych. Stałe oprocentowanie jest niezależne od wskaźnika WIBOR (WIRON) i decyzji ekonomicznych na szczeblu rządowym – m.in. w zakresie podwyższania stóp procentowych.

Kredytobiorca nie musi się więc martwić, w okresie obowiązywania postanowień umownych o stałej stopie procentowej, że jego rata wzrośnie. Z drugiej strony, stałe oprocentowanie kredytu nie zmieni się również w przypadku obniżenia stóp procentowych, co spowoduje zmniejszenie wysokości raty kredytów zawartych w oparciu o zmienną stopę procentową.

Czy można unieważnić kredyt WIBOR?

Kredytobiorcy, którzy podpisali umowy ze stałym oprocentowaniem nie muszą chwilowo martwić się wzrostem rat spowodowanym zmianą wysokości WIBOR. Pozostali, którzy związani są umowami kredytowymi opartymi o zmienną stopę procentową, mogą rozważyć wytoczenie powództwa o unieważnienie kredytu WIBOR. Wyrok stwierdzający nieważność kredytu zobliguje bank do zwrotu kredytobiorcy wszystkich wpłaconych przez niego środków. Jest to niezwykle korzystne rozwiązanie, gdyż kredytobiorca otrzymałby w takim wypadku zwrot rat wraz z odsetkami, ale też prowizji, czy innych opłat manipulacyjnych. Kredytobiorca musiałby zwrócić bankowi jedynie czystą kwotę faktycznie wypłaconego kapitału.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

LexWibor – Opinie Klientów 2023

LexWibor – Opinie Klientów 2023
Kancelaria LexWibor posiada 12- letnie doświadczenie w prawie bankowym, które przełożyło się w tym też czasie na tysiące wygranych spraw....