SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Co to jest cel inflacyjny? Inflacja w Polsce 2023

inflacja w Polsce 2023

Inflacja w ostatnim czasie uderzyła w portfele tysięcy Polaków, przez dłuższy czas wskazując dwucyfrowe wartości. We wrześniu 2023 roku inflacja spadła poniżej poziomu 10 procent. Czy ceny będą spadać oraz jaki jest cel inflacyjny w Polsce? Zapraszamy do lektury.

Sprawdź: Kalkulator WIBOR

Co to jest i po co jest cel inflacyjny?

Ogólnie mówiąc, cel inflacyjny to pewien poziom, wokół którego organy centralne zobowiązują się utrzymywać inflację. Cel inflacyjny ustala w Polsce Rada Polityki Pieniężnej. Stabilna inflacja jest nadrzędnym celem polityki pieniężnej. Realizacja wyznaczonego celu inflacyjnego ma ułatwić bankowi centralnemu kontrolowanie dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych. Na wzrost inflacji Rada Polityki Pieniężnej reaguje między innymi podwyższając stopy procentowe, co miało miejsce wielokrotnie w 2021 i 2022 roku.

Jaki jest cel inflacyjny NBP?

Cel inflacyjny wynosi w Polsce 2,5 procent z możliwością wahań o jeden punkt procentowy w dół albo w górę. Wokół tego poziomu NBP musi stabilizować roczną dynamikę wzrostu cen. Ekonomiście szacują, że wartości przybliżone do celu inflacyjnego uda się osiągnąć dopiero w 2025 roku lub nawet w 2026 roku. Obecnie inflacja pozostaje znacznie powyżej zakresu docelowego.

Inflacja – na jakim jest poziomie?

Wskazać należy, że w ostatnim czasie inflacja była (i nadal jest) na bardzo wysokim poziomie. W marcu 2022 r. wynosiła 11%, w listopadzie 2022 r. już 17,5%, zaś w styczniu 2023 r. – 16,6%. Od marca 2023 r. zanotowano spadki inflacji – od poziomu 16,1% w marcu do poziomu 10,1% w sierpniu 2023 r. We wrześniu 2023 roku zgodnie z danymi opublikowanymi przez GUS inflacja wyniosła 8,2 procent. Spadek inflacji we wrześniu jest spowodowany  m.in. spowolnieniem wzrostu cen żywności, energii i paliw. Najbardziej widoczny był spadek cen paliw, które spadły o 3,1% od sierpnia.

Dalej jednak poziom inflacji jest wysoki, w szczególności biorąc pod uwagę, że cel inflacyjny to 2,5%. Wskazać należy, że jeszcze na początku 2021 r. inflacja utrzymywała się na poziomie 3% (luty 2021 r. – 2,4%, marzec 2021 r. – 3,2%). Przedłużająca się inflacja powoduje, że wzrasta odsetek osób zagrożonych ubóstwem. Ceny żywności nadal są wysokie.

Inflacja – prognozy 2023

Ekonomiści spodziewają się w kolejnych miesiącach niewielkiego spadku inflacji. Przewidywane jest jednak wolniejsze tempo spadku, niż miało to miejsce dotychczas. Dane dotyczące inflacji dały przestrzeń do obniżek stóp procentowych. Rada Polityki Pieniężnej we wrześniu podjęła decyzję o obniżce stóp procentowych o 75 punktów bazowych, a w październiku o kolejne 25 punktów.

Jeżeli inflacja dalej będzie spadać, możliwa jest także kolejna obniżka stóp procentowych NBP. Szacuje się, że będzie ona miała miejsce w listopadzie i wyniesie 25 punktów bazowych. Obniżki stóp procentowych to dobra wiadomość dla kredytobiorców złotówkowych posiadających kredyty ze zmienną stopą procentową, zaś gorsza dla kredytobiorców posiadających kredyty w innych walutach ze względu na możliwe osłabienie się złotego względem innych walut. Niestety, należy przypuszczać, że jeszcze długo inflacja w Polsce będzie stosunkowo wysoka.

Czytaj również: Kiedy inflacja spadnie?

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...

Unieważnienie kredytu w złotówkach w Warszawie

Unieważnienie kredytu w złotówkach w Warszawie
Wiele słyszy się o unieważnianiu umów kredytów frankowych. Jednak kredytobiorcy złotówkowi, którzy zawarli kredyt z oprocentowaniem zmiennym opartym o wskaźnik...