SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Aneks do umowy kredytu hipotecznego WIBOR

Data ostatniej aktualizacji:

Aneks do umowy kredytu hipotecznego WIBOR

W związku z systematycznym zastępowaniem wskaźnika WIBOR, nowym wskaźnikiem WIRON, banki rozpoczęły proces namawiania kredytobiorców do podpisywania aneksów do umowy kredytu hipotecznego WIBOR.

Czy jednak podpisanie aneksu do umowy kredytu hipotecznego WIBOR jest konieczne? Jaki wpływ podpisanie takiego aneksu może mieć na ewentualne dochodzenie przez kredytobiorców roszczeń z WIBOR?

Takie pytania zadaje sobie z pewnością większość kredytobiorców. Obecnie pewnym jest jedno – banki nie mają możliwości narzucenia kredytobiorcom obowiązku podpisania aneksu do umowy kredytu hipotecznego WIBOR. Co do wpływu podpisania takiego aneksu na możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu umowy kredytu WIBOR przez kredytobiorcę, zdania są podzielone. Tak naprawdę wszystko zdaje się zależeć od treść zapisów konkretnego aneksu.

Nowy wskaźnik WIRON

Jak zostało już wskazane, całe zamieszanie z aneksami do umowy kredytów hipotecznych WIBOR powiązane jest ściśle z procesem wprowadzania wskaźnika WIRON.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów wraz z nadejściem 2023 r. dotychczasowo wykorzystywany przez banki, przy umowach kredytu, wskaźnik WIBOR jest stopniowo zastępowany wskaźnikiem WIRON. W 2025 r. wskaźnik WIRON ma w całości zastąpić WIBOR. Taka regulacja doprowadziła do tego, że przez najbliższe 2 lata wysokość oprocentowania kredytów hipotecznych i gotówkowych opartych o WIBOR 3M, czy 6M w dalszym ciągu zależna będzie od stawek wskaźnika WIBOR.

Banki starają się przyspieszyć ten proces i uniknąć sytuacji niepewności prawnej, która może potencjalnie nastąpić w 2025 r. jeżeli kredytobiorcy nie porozumieją się z bankami w zakresie podpisania aneksu. Nie ma obecnie wiążących regulacji, które wyjaśniałyby w  jaki sposób w 2025 r. dojdzie do zmiany postanowień umownych w zakresie WIBOR, skoro wskaźnik ten nie będzie już w tej dacie istniał.

Najprawdopodobniej kwestia ta zostanie uregulowana na szczeblu ustawodawczym, niemniej sam fakt, że obecnie nie jest to wyjaśnione, nie powoduje jeszcze, że kredytobiorcy muszą podpisywać proponowane im przez banki aneksy do umowy kredytu WIBOR.

Pozew o WIBOR

Warto pamiętać, że obecnie coraz większą popularnością cieszą się pozwy WIBOR. Nazbyt pochopne podpisanie aneksu do umowy kredytowej może uniemożliwić, a co najmniej utrudnić dochodzenie kredytobiorcy roszczeń od banku.

Przypomnieć należy, że pozwy WIBOR mają na celu usunięcie zapisów dotyczących WIBOR z umów kredytowych. Takie potencjalne rozstrzygnięcie wpłynęłoby na usunięcie postanowień WIBOR z umowy i (w najbardziej korzystnym dla kredytobiorcy wypadku) unieważnienie umowy. To przełożyłoby się na znaczną poprawę sytuacji kredytobiorcy. Co istotne wydane zostały już pierwsze, póki co nieprawomocne, postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia pozwów o usunięcie WIBOR do czasu zakończenia postępowania sądowego.

Analiza aneksu WIBOR wsparcie kancelarii prawnej

Wsparcia prawnego od lat udziela kredytobiorcom kancelaria LEX WIBOR. Kancelaria posiada bogate doświadczenie zdobyte w sprawach z zakresu prawa bankowego. Kancelaria LEX WIBOR oferuje pomoc dla kredytobiorców złotówkowych. Kredytobiorcy, którzy zastanawiają się nad podpisaniem aneksu do umowy kredytu hipotecznego WIBOR mogą skorzystać z pomocy prawników kancelarii. Doświadczony zespół prawników przeanalizuje treść aneksu i przedstawi Państwu potencjalne zalety i ryzyka jego podpisania. Co więcej, w razie potrzeby, prawnicy kancelarii mogą reprezentować Państwa w rozmowach z bankiem w zakresie negocjowania treści aneksu.

Niezależnie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kredytobiorców, istnieje możliwość dokonania analizy Państwa umowy kredytowej. W odpowiedzi kancelaria wskazuje kredytobiorcy dalsze możliwości działania, plusy i minusy wykreślenia WIBOR z umowy. Jeżeli zatem posiadają Państwo kredyt w złotówkach ze zmiennym oprocentowaniem nie warto czekać – mogą Państwo już teraz dowiedzieć się więcej, o tym w jaki sposób pozwać bank w związku z umową WIBOR.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Kto ustala WIBOR?

Kto ustala WIBOR?
WIBOR to wskaźnik obecny m.in. w umowach kredytów złotówkowych o zmiennym oprocentowaniu. Od wysokości wskaźnika WIBOR zależy rata naszego kredytu....

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...